XI Polski Zjazd Filozoficzny. Lublin 9-14 września 2019

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

w dniach 9-14 września 2019 r. polskie środowisko filozoficzne spotyka się na tradycyjnym kolejnym już XI Polskim Zjeździe Filozoficznym. Gospodarzem i głównym organizatorem Zjazdu jest Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współorganizatorami Zjazdu są Komitet Nauk Filozoficznych PAN i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Intencją organizatorów jest stworzenie okazji i ram spotkania filozofów polskich z kraju i z zagranicy a także badaczy zajmujących się filozofią polską, zaprezentowania aktualnie prowadzonych badań i toczonych dyskusji, a także namysłu nad miejscem i rolą filozofii w kontekście szybkich i radykalnych przemian, którym podlegają dzisiaj środowiska naukowe nie tylko w Polsce. Zjazd organizowany jest z nadzieją, że przyczyni się do konsolidacji polskiego środowiska filozoficznego i jego rozwoju a także wniesie istotny merytoryczny wkład w rozwój filozofii, nauki i polskiej kultury.

Polskie Zjazdy Filozoficzne, najdłużej organizowane i najliczniej reprezentowane ogólnopolskie spotkania polskich filozofów, wpisane są w intelektualną historię Polski od odzyskania przez nią niepodległości. I Polski Zjazd Filozoficzny, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, odbył się w 1923 roku we Lwowie, kolejne w 1927 i 1936 roku, odpowiednio w Warszawie i w Krakowie. II Wojna Światowa oraz powojenna polityka reżimu komunistycznego uniemożliwiły organizację Zjazdu Filozoficznego przez następne cztery dekady. Pierwszy po wojnie Zjazd został zorganizowany w 1977 roku przez Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ten i kolejne Zjazdy, których charakter wyznaczały historyczne konteksty, odbywały się nieregularnie, w 1987 roku (Kraków) i 1995 roku (Toruń). Od 2004 roku Zjazdy są organizowane zasadniczo co cztery lata przez różne ośrodki akademickie w Polsce (2004 rok – Szczecin, 2008 rok – Warszawa, 2012 – Wisła). Ostatni, jubileuszowy X Polski Zjazd Filozoficzny miał miejsce w 2015 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

XI Polski Zjazd Filozoficzny odzwierciedla pełną panoramę i reprezentację środowiska filozoficznego w Polsce. Udział w Zjeździe weźmie ok. 650 uczestników ze 110 ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych – z Polski oraz Europy, a także z Chin i Japonii. Bogaty program Zjazdu obejmuje wykłady plenarne, panele dyskusyjne, sympozja specjalne i sekcje tematyczne. Tematyka obrad reprezentuje całe spektrum dziedzin filozofii oraz pogranicza filozofii i innych nauk. Wykłady plenarne podejmują centralne filozoficznie i aktualnie dyskutowane problemy jak: przyczynowość, sceptycyzm, geneza myśli nowożytnej, decyzje w sytuacjach niepewności normatywnej, konsumpcjonizm i wolność, metafizyka i idea zbawienia. Ogromną różnorodność tematyczną odzwierciedla 20 sekcji tematycznych, w ramach których toczyć się będą obrady: Sekcja Antropologii Filozoficznej, Sekcja Dydaktyki Filozofii, Sekcja Epistemologii i Metafilozofii, Sekcja Etyki Ogólnej, Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej, Sekcja Filozofii Kultury, Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa, Sekcja Filozofii Religii, Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki, Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki, Sekcja Filozofii Techniki, Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki, Sekcja Gości Zagranicznych/Foreign Guest Section, Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Sekcja Historii Filozofii Polskiej, Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Sekcja Logiki, Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki, Sekcja Ontologii i Metafizyki, Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka.

Podejmowane będą i klasyczne, tzw. wieczyste problemy filozofii, i problemy które stawia przed filozofią współczesny świat: etyka biznesu, nauka a religia, interdyscyplinarność w nauce, logiki nieklasyczne, samochody autonomiczne i ich wybory, odpowiedzialność robotów, koncepcje sztuki i estetyki – ujęcia neuronalne, ewolucyjne, koncepcje multiświata, „informacja” w przyrodzie, naturalizm i nadnaturalizm, problem Big Data, ontologia topologiczna, rola intuicji w poznaniu naukowym i potocznym, czy ludzkie chimery. Ciekawy i zróżnicowany blok obrad poświęcony będzie filozofii religii (m.in. dyskusja panelowa Filozofia, nauka i religia – oczekiwania, roszczenia i kompetencje; sympozjum specjalne Analityczna filozofia religii Alvina Plantingi; dyskusja nad książką Filozofia religii. Kontrowersje, red. J. Hołówka, B. Dziobkowski, Warszawa 2019; sympozjum specjalne Filozofia a religia). Nie zabraknie także wydarzeń prezentujących dorobek lubelskiego środowiska filozoficznego: m.in. dyskusja panelowa Lubelska Szkoła Filozoficzna; sympozjum specjalne Pytanie o metodologię nauk dziś w 100 rocznicę urodzin Księdza Profesora Stanisława Kamińskiego; czy sympozjum specjalne Pamięci i dziełu Profesora Leona Koja. Podjęta zostanie także problematyka ważna dla wszystkich osób związanych z edukacją filozoficzną, w tym nauczycieli filozofii i etyki, m.in. dyskusja panelowa Filozofia w szkole i sympozjum specjalne Przedmioty światopoglądowo-aksjologiczne w szkole. Spór o pluralizm w edukacji. Szczegółowe informacje o Zjeździe dostępne są na stronie internetowej www.zjazdfilozoficzny.kul.pl.

Zapraszamy także do naszego pięknego miasta, do Lublina, który świętuje w tym roku 450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej.

Z poważaniem,

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Dziekan Wydziału Filozofii KUL
Przewodnicząca Komitetu Programowego XI PZF

dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Filozofii KUL
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XI PZF

 

Program ramowy

Ramowy Program Zjazdu 2019

9 września 2019

 

10 września 2019

 

11 września 2019

 

12 września 2019

 

13 września 2019

 

14 września 2019

Sekcje tematyczne

Sekcje tematyczne

Sekcje tematyczne i ich Przewodniczący

 

Lista Sekcji i Przewodniczących poszczególnych sekcji tematycznych.

Ważne informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

faktura vat

 • Faktury vat za uczestnictwo w XI Polskim Zjeździe Filozoficznym (obejmujące łączną kwotę za opłatę zjazdową i posiłki) przygotowujemy i wysyłamy na bieżąco.
 • Jeśli jest dokonana wpłata, to po jej zaksięgowaniu fakturę w wersji elektronicznej (plik pdf) wysyłamy na adres Uczestnika. Oczywiście uwzględniamy dane płatnika podane przez P.T. Uczestników w formularzu zgłoszeniowym.
 • Jeśli jest taka potrzeba wystawiamy również faktury z terminem płatności (14 dni). W tej sprawie prosimy o email na adres zjazdfilozoficzny@kul.pl.

terminy

Ważne terminy:

 • 7 stycznia 2019 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe, nadsyłania abstraktów i przyjmowania opłat za uczestnictwo w Zjeździe
 • 31 maja 17 czerwca 2019 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe i nadsyłania abstraktów wystąpień
 • 21 czerwca 2019 – ostateczny początkowy termin przesyłania decyzji dotyczących przyjęcia abstraktów
 • 30 czerwca 15 lipca 2019 – ostateczny termin dokonywania opłat związanych ze Zjazdem
 • 31 lipca 2019 – ostateczny termin rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe umożliwiający zwrot 85% dokonanej wpłaty
 • 9-14 września 2019 – XI Polski Zjazd Filozoficzny

opłaty

 • Opłaty zjazdowe:
  • Standardowa opłata rejestracyjna wynosi 350 zł
  • Opłata ze zniżką dla studentów i doktorantów oraz emerytów wynosi 290 zł.

 

 • Opłata pokrywa koszty:
 1. uczestnictwa w obradach w trakcie trwania całego Zjazdu,
 2. korzystania z sal i infrastruktury obiektów, w których odbywa się Zjazd,
 3. materiałów konferencyjnych (w tym dostęp do internetowej księgi streszczeń i programu),
 4. poczęstunku podczas przerw kawowych w trakcie trwania całego Zjazdu,
 5. uczestnictwa w imprezach towarzyszących (koncerty, spektakle, wystawy, wycieczki),
 6. prac administracyjno-organizacyjnych Zjazdu.

numer konta do wpłaty

nr konta:

PL 03 1050 1953 1000 0090 3079 8087

INGBPLPW 03 1050 1953 1000 0090 3079 8087

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin

tytuł wpłaty

XI Polski Zjazd Filozoficzny – imię i nazwisko

wyżywienie

 • Pełen koszt wyżywienia przez wszystkie dni trwania Zjazdu wynosi 260 zł.
 • Istnieje jednak możliwość wykupienia pojedynczych posiłków:
  • uroczysta kolacja pierwszego dnia Zjazdu – 60 zł,
  • obiad – 30 zł,
  • kolacja – 20 zł.

W przypadku chęci skorzystania z powyższej oferty prosimy o zaznaczenie stosownych pól w formularzu rejestracyjnym.

Posiłki będą serwowane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca obrad – w Collegium Joannis Pauli II na terenie Kampusu Głównego KUL przy Al. Racławickich 14.

miejsce obrad

Obrady XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego będą odbywały się w Centrum Transferu Wiedzy KUL, a także w Gmachu Głównym KUL i w Collegium Joannis Pauli II na terenie Kampusu Głównego KUL w Lublinie przy Al. Racławickich 14. Wszystkie obiekty są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Jak do nas dojechać?

Jak do nas dojechać?

Miejsce obrad i dojazd

Obrady XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego będą odbywały się w Centrum Transferu Wiedzy KUL, a także w Gmachu Głównym KUL i w Collegium Joannis Pauli II na terenie Kampusu Głównego KUL w Lublinie.

 

Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

www.filozofia.kul.pl

51°14’52”, 22°32’41”

 

Dojazd z dworca PKP

Dworzec Główny w Lublinie to najważniejsza stacja kolejowa na terenie Lublina znajdująca się przy placu Dworcowym. Przy dworcu znajduje się przystanek trolejbusowy linii 151, 155 i autobusowy linii 13, 30 zapewniających bezpośrednie połączenie z centrum miasta i KULem. Trasa z dworca na KUL nie zajmuje dłużej niż 15 minut.

Dojazd z dworca PKS

Na Katolicki Uniwersytet Lubelski można sprawnie dojechać z Dworca PKS, znajdującego się na Podzamczu (okolice Zamku Lubelskiego), korzystając z wielu linii Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Na KUL w ok. 10 min. dojedziemy autobusami 10, 18, 31, 57. Dworzec PKS dzięki wielu połączeniom jest doskonale skomunikowany z Warszawą.

Dojazd z lotniska

Międzynarodowy Port Lotniczy Lublin znajduje się w odległości 16 km od centrum Lublina. Lotnisko obsługuje loty m.in. do Warszawy (7 dni w tygodniu) i Londynu (7 dni w tygodniu), Kijowa czy Tel Awiwu.

Dojazd z Portu Lotniczego na KUL zajmuje ok. 25 minut. Komunikację zapewniają m.in. połączenia kolejowe oraz autobusowe dopasowane do rozkładu lotów samolotów. Dzięki temu podróż z lotniska przebiega sprawnie i szybko.

 

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie

Akademiki

Dla uczestników Zjazdu przygotowaliśmy specjalną ofertę noclegów w Domach Studenckich KUL. Proponujemy Państwu 330 miejsc noclegowych w cenie od 216 do 298 zł za 5 noclegów.

Choć na naszej uczelni funkcjonują określenia „Akademik Męski” i „Akademik Żeński” do rezerwacji noclegu w każdym akademiku zapraszamy przedstawicieli obu płci.

Uczestnicy dokonują rezerwacji wyłącznie za pośrednictwem formularzy online.

W przypadku noclegów w Akademikach KUL organizatorzy nie zapewniają osobom nocującym śniadań. Przewidujemy odpłatny (w cenie 10 zł) bufet śniadaniowy w miejscu obrad.

 

Męski Dom Studencki KUL | ul. Niecała 8

KLIKNIJ, ABY DOKONAĆ REZERWACJI

 • BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • Dogodne połączenia liniami MPK Lublin na/z Dworzec Główny PKS (ok. 15 minut piechotą lub liniami MPK z Placu Litewskiego 2, 10, 18, 31 i 57), zaś na/z Dworzec Główny PKP dojedziemy liniami nr 13 (przystanek Plac Wolności), nr 1 i 160 (przystanek Brama Krakowska).
 • Dojazd do miejsca obrad zajmuje ok. 5 min.; linie: 2, 10, 18, 26, 31, 57;
  przez Plac Litewski i Krakowskie Przedmieście piechotą do miejsca obrad dotrzemy po ok. 15 minutach.

Żeński Dom Studencki KUL | ul. Konstantynów 1 D

KLIKNIJ, ABY DOKONAĆ REZERWACJI

 • Dogodne połączenie do/z centrum (linie: 10, 26, 151, 161), na dworzec PKS (linia 10) i dworzec PKP (linie: 28, 151, 161)
 • Dojazd do miejsca obrad zajmuje ok. 10 min.; linie: 10, 12, 151

 

Hotele

Organizatorzy umożliwiają uczestnikom Zjazdu rezerwację miejsc noclegowych po cenach preferencyjnych w hotelach. Uczestnicy osobiście dokonują rezerwacji miejsc noclegowych.

W promieniu 2 km od Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II znajdują się hotele 3, 4 i 5 gwiazdkowe.

W wymienionych poniżej hotelach oferowane są preferencyjne warunki dla uczestników Zjazdu. Należy podać hasło “Zjazd Filozoficzny”.

Hotel Mercure ***
Racławickie 12
20-037 Lublin
Tel. +48 81 53 32 061
www.accorhotels.com

Grand Hotel Lublinianka ****
Krakowskie Przedmieście 56
20-002 Lublin
Tel. +48 81 44 66 100
www.lublinianka.com

Hotel Europa ****
Krakowskie Przedmieście 29
20-002 Lublin
Tel. +48 81 535 03 03
www.hoteleuropa.pl

Hotel Huzar Lublin ***
ul. Spadochroniarzy 9
20-043 Lublin
Tel. +48 81 533 05 36
www.hotelhuzar.pl

Hotel Campanile Lublin ***
ul. Lubomelska 14-16
20-072 Lublin
Tel. +48 81 531 84 00
www.campanile.com

Hampton by Hilton Lublin ***
Aleja Kompozytorów Polskich 1
20-848 Lublin
Tel. +48 81 477 90 50
hiltonhotels.com

Hotel Victoria ***
Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60
20-016 Lublin
Tel. +48 81 532 70 11
www.victorialublin.pl

Arche Hotel Lublin ***
ul. Zamojska 30
20-105 Lublin
Tel. +48 81 718 02 34
archehotellublin.pl

Focus Hotel Premium LUBLIN****
ul. Podzamcze 1
20-126 Lublin
focushotels.pl

Hotel Młyn ***
Al. Racławickie 23A
20-034 Lublin
Tel. +48 81 536 70 20
www.hotel-mlyn.lublin.pl

Hotel Grodzka 20 ***
ul. Grodzka 20
20-112 Lublin
Tel. +48 81 524 11 02
www.hotelgrodzka20.pl

Hotel Locomotiva ***
ul. Północna 28C
Lublin 20-064
Tel. +48 81 44 11 999
www.locomotiva.pl

Lubhotel ***
ul. Krańcowa 107A
20-338 Lublin
Tel. +48 81 477 95 00
www.lubhotel.pl

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Z radością informujemy, iż Patronat Honorowy nad odbywającym się w dniach 9–14 września 2019 roku w Lublinie XI Polskim Zjeździe Filozoficznym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

 

 

 

 

Komitet Honorowy

Komitet Honorowy XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Antoni Dębiński
  Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Członkowie

 • Dr Jarosław Gowin
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • JE Ks. abp. prof. Stanisław Budzik
  Wielki Kanclerz KUL
 • Prof. dr hab. Jan Ostrowski
  Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
 • Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
  Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
  Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
 • Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann
  Prezes Towarzystwa Naukowego KUL
 • Mgr Jarosław Stawiarski
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Mgr Jarosław Pakuła
  Przewodniczący Rady Miasta Lublina
 • Dr Krzysztof Żuk
  Prezydent Miasta Lublina

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy

Komitet Programowy

Przewodnicząca:

 • dr hab. Monika Walczak, prof. KUL, WF KUL

 

Członkowie:

 • prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, X Polski Zjazd Filozoficzny
 • dr Magdalena Gawin, PTF
 • prof. dr hab. Piotr Gutowski, KNF PAN
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczek, WF KUL
 • dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL, WF KUL
 • prof. dr hab. Barbara Markiewicz, PTF
 • prof. dr hab. Władysław Stróżewski, PTF
 • prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, KNF PAN
 • prof. dr hab. Tadeusz Szubka, KNF PAN

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

 • Marek Lechniak

Sekretarz

 • Piotr Lipski

Członkowie

 • Dariusz Dąbek
 • Wojciech Lewandowski
 • Marcin Iwanicki
 • Marek Słomka
 • Andrzej Zykubek
 • Aleksandra Pędzisz
 • Jacek Jarocki
 • Natalia Gondek
 • Justyna Kurlak
 • Łukasz Sarowski
 • Błażej Gębura
Głównym organizatorem XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego jest Wydział Filozofii KUL

A teraz zostaw swój ślad

i zgłoś uczestnictwo w XI Polskim Zjeździe Filozoficznym

Kontakt

PrzyjedźLublin, Al. Racławickie 14
Kontakt telefonicznypn.-pt., godz. 9-15

Aktualności

Zobacz wszystkie nasze wiadomości