publikacje

Przegląd Filozoficzny – zaproszenie do nadsyłania publikacji

Redakcja „Przeglądu Filozoficznego” chętnie opublikuje część materiałów ze Zjazdu Filozoficznego w Lublinie w pierwszym numerze kwartalnika w 2020 roku. Zapraszamy wszystkich uczestników Zjazdu z propozycją skierowania tekstu  wygłoszonego podczas Zjazdu do „Przeglądu Filozoficznego” na adres mailowy: przegfil@uw.edu.pl. Artykuły powinny dotrzeć do nas nie później niż do 15 stycznia 2020 roku.

Z poważaniem,

Jacek Hołówka

 

Instrukcja dla autorów

http://journals.pan.pl/pfns

  1. Długość artykułów: rozprawy − do 40.000 znaków (ze spacjami, czyli ok. 20 stron), recenzje − do 10.000 znaków (ze spacjami, czyli ok. 5 stron).
  2. Do tekstu głównego rozprawy należy dołączyć:
    a) 5−15 słów kluczowych po polsku i po angielsku;
    b) krótkie streszczenie (ok. 1/3 strony) po polsku lub po angielsku;
    c) krótką (ok. 3 zdań) notę o autorze.
  3. Nadesłane teksty są kierowane do anonimowej recenzji. Zawartość recenzji nie jest podawana do wiadomości autorom; przekazujemy tylko postulaty sformułowane przez recenzenta i dostarczone nam z sugestią, by autor je poznał. Staramy się publikować wszystkie pozytywnie ocenione teksty, jednak niekiedy liczba bardzo dobrych propozycji przekracza objętość pisma, i wtedy niektóre artykuły musimy przesunąć do kolejnych numerów. W takiej sytuacji termin publikacji w dużym stopniu zależy od profilu tematycznego kolejnych numerów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *