Sekcja Filozofii Kultury

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Krótka historia o wygaszaniu nadziei z ekskursem w stronę „zwrotu pamięciowego”dr hab. Andrzej Leder, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)10:30 - 11:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019wt10wrz11:0011:30Wstęp do nie-ludzkiej widmontologiidr Andrzej Marzec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019wt10wrz11:4512:15Posthumanistyczne rozumienie rzeczy. Czy to już nowy materializm?dr Katarzyna Krawerenda-Wajda (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019wt10wrz12:1512:45Heterotopia ciała histerycznegodr Wojciech Mackiewicz (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich)12:15 - 12:45 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019wt10wrz17:0017:30Legendy miejskie a procesy sensotwórcze?dr Ewa Rosiak-Zięba (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)17:00 - 17:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019wt10wrz17:3018:00Problem autonomiczności realistycznej filozofii kulturydr Wojciech Daszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )17:30 - 18:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019wt10wrz18:1518:45O odczarowywaniu i zaczarowywaniu światadr Maciej Musiał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:15 - 18:45 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019wt10wrz18:4519:15Barwy systemu-świata – techniki reprezentacji globalnej uniwersalności społecznej w obrazach-mapach Franka Bowlingadr Marta Oleksik (Polska Akademia Nauk)18:45 - 19:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019śr11wrz10:3011:00Kulturowe obrazy świata: Odpowiedzialność uczonego w perspektywie humanistyki wyjaśniającej i rozumiejącejprof. dr hab. Barbara Kotowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)10:30 - 11:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019śr11wrz11:0011:30Normatywność kulturowa i hierarchiczno-strukturalne modele treści według Karola Irzykowskiegodr hab. Maria Gołębiewska, prof. PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019śr11wrz11:4512:15O pojęciu dobra z nieustającym odnoszeniem się do gospodarki. Jakie jest aksjologiczne „zaplecze” społeczeństwa collaborative consumption (społeczeństwa wspólnej konsumpcji)?dr Karolina Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)11:45 - 12:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019śr11wrz17:0017:30Józef Mehoffer – „św. Barbara” jako struktura poliikonicznadr hab. Maciej Teodor Kociuba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)17:00 - 17:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019śr11wrz17:3018:00Mapa narracji współczesnych kryzysów Kościoładr Cezary Kościelniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019śr11wrz18:1518:45Mimesis i mechanizm kozła ofiarnego jako początek mitów i rytuałów w interpretacji Rene Girarda Kinga Skwira (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019śr11wrz18:4519:15Analiza kulturowej logiki późnego kapitalizmu w ujęciu Jamesona i PasoliniegoLic. Mikołaj Bojnarowicz (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019śr11wrz18:4519:15zmiana terminuMy, postchrześcijaniedr Sebastian Gałecki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)18:45 - 19:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019czw12wrz10:3011:00Refleksje o kulturze i religii Yuval'a Noah'a Harari'egodr Juliusz Iwanicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewaicza)10:30 - 11:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019czw12wrz11:0011:30„Krytyka cynicznego rozumu” P. Sloterdjika w świetle trylogii Y. N. Harari’egomgr Konrad Sikora 11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019czw12wrz11:4512:15„Kultura ludowa” – pojęcie puste czy realna rzeczywistość?dr Piotr Iwański (Klub Chrześcijańsko-Demokratyczny w Busku-Zdroju)11:45 - 12:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019czw12wrz12:1512:45Prozopopeja i historiamgr Grzegorz Wiończyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)12:15 - 12:45 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019czw12wrz17:0017:30zmiana terminuSztuka i schizofrenia: z tradycji europejskiej l'art brutdr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:00 - 17:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019czw12wrz17:3018:00Muzyka jako droga ku wyzwoleniu - reprezentacja muzyki w filmiedr hab. Małgorzata A. Szyszkowska (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019czw12wrz18:1518:45Czy fikcja może pełnić rolę eksperymentu myślowego?mgr Anna Mazurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )18:15 - 18:45 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019czw12wrz18:4519:15Filozofia szachówdr Wiesław Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:45 - 19:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019pt13wrz10:3011:00Rola retoryki w polityce w ujęciu Richarda Weaveramgr Kacper Sakowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )10:30 - 11:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019pt13wrz11:0011:30Oczekiwanie – ślady fenomenologii w twórczości Simone WeilKarolina Fiutak11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019pt13wrz11:0011:30Kategoria absurdu w “Księdze niepokoju” Fernanda Pessoimgr Paulina Frankiewicz (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019pt13wrz11:4512:15Jaskinia Platona jako wzór i granice kreatywności w kulturzemgr Jarosław Marek Spychała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019pt13wrz12:1512:45Sytuacja i obraz kobiet na uniwersytecie w ujęciu Margherity von Brentanomgr Julita Polańska (Uniwersytet Zielonogórski)12:15 - 12:45 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

2019pt13wrz17:3018:00Jak dojrzewa rewolucjonistka, czyli opowieść o „Matce”/ Matce GorkiegoDorota Halina Kutyła17:30 - 18:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury