Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00O tzw. manewrze z zasadnej stwierdzalności, kontekstualizmie i problemie Gettieradr hab. Tomasz Puczyłowski (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019wt10wrz11:0011:30Czy można uprawiać realistyczną filozofię transcendentalną?dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG (Politechnika Gdańska)11:00 - 11:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019wt10wrz11:4512:15Sceptycyzmdr Jędrzej Stanisławek (Politechnika Warszawska)11:45 - 12:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019wt10wrz12:1512:45W stronę epistemologii aktywistycznej: Zapoznany projekt Clarence'a Irvinga Lewisamgr Dominik Jarczewski (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)12:15 - 12:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019wt10wrz17:0017:30O filozoficznym problemie efektu Knobe'aprof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman (Uniwersytet Warszawski)17:00 - 17:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019wt10wrz17:3018:00zmiana terminuWyobrażeniowy opórmgr Piotr Biłgorajski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019wt10wrz18:1518:45Epistemologia świadectwa w ujęciu Thomasa Rieda a kategorie agoforyczności i ewidencjonalności w gramatyce języków naturalnych - o nie rozwiązywalnym paradoksie antyredukcjonizmudr Elżbieta Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)18:15 - 18:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019wt10wrz18:4519:15Analiza argumentacji w sporze o wieczność i odwieczność prawdy w szkole lwowsko-warszawskiej Daniel Kadłubowski (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019śr11wrz10:3011:00Prawda, postprawda i co dalej? Tak naprawdędr hab. Józef Dębowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)10:30 - 11:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019śr11wrz11:0011:30Czy wiem, co robię? Wiedza sprawcy o działaniumgr Adam Wierzbicki, dr Michał Barcz (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019śr11wrz11:4512:15Czy dobrzy mogą mniej wiedzieć? Epistemiczny efekt efektu ubocznego a wiedza o konsekwencjach działańmgr Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019śr11wrz12:1512:45Normatywne założenia racjonalnej teorii decyzjidr hab. Jan Jacko (Uniwersytet Jagielloński)12:15 - 12:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019śr11wrz17:0017:30Zagadki "pokoju wzrokowego": Wittgensteinowska krytyka realizmu pośredniegodr Bogdan Dziobkowski (Uniwersytet Warszawski)17:00 - 17:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019śr11wrz17:3018:00"Trzeci" Wittgenstein o systemie przekonańdr Jacek Ziobrowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)17:30 - 18:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019śr11wrz18:1518:45Dlaczego etyka i polityka mają sens? Epistemologia Traktatu Polityczno-Filozoficznegodr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)18:15 - 18:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019śr11wrz18:4519:15Od Wittgensteina do Wrighta: Wczesna historia pluralistycznej teorii prawdydr Krzysztof Czerniawski (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019czw12wrz10:3011:00Źródła poznania filozoficznegoprof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019czw12wrz11:0011:30Filozofia wobec światopoglądu: Metafilozoficzne dylematy szkoły lwowsko-warszawskiejprof. dr hab. Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019czw12wrz11:4512:15Problem piętrowości w refleksji (meta)filozoficznej. Filozofowanie którego rzędu ma jeszcze sens?dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie)11:45 - 12:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019czw12wrz12:1512:45Metafilozofia a metaforyczność dyskursu filozoficznegoprof. dr hab. Marek Hetmański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)12:15 - 12:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019czw12wrz17:0017:30"Wyobrażenia i pojęcia" Kazimierza Twardowskiego w nowym kontekście badawczym. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o "relację między procesami wyobrażeniowymi a pojęciami" na styku epistemologii i psychologii (w ujęciu kognitywistycznym)prof. dr hab. Urszula Żegleń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)17:00 - 17:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019czw12wrz17:3018:00zmiana terminuSpór o intuicję: Dostęp do abstrakcji czy uzasadnienie przekonań?dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński)17:30 - 18:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019czw12wrz18:1518:45Ból i jego metafory: Fenomenologia i hermeneutyka jako filozofie klinicznedr Wojciech Mackiewicz (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich)18:15 - 18:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019czw12wrz18:4519:15Rola intuicji w metodzie eksperymentów myślowychlic. Krzysztof Sękowski (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz10:3011:00Doświadczenie Innego: Postkolonialne konfiguracje rasizmudr hab. Elżbieta Pakszys, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)10:30 - 11:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz10:3011:00Co mówią o przekonaniach loterie?dr hab. Krystyna Misiuna (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz11:0011:30Niebezpieczne związki epistemologii i polityki, czyli demokracja w erze internetudr Andrzej Karalus (Politechnika Gdańska)11:00 - 11:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz11:0011:30Paradoks loterii a klauzula ceteris paribusprof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Opolski)11:00 - 11:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz11:4512:15From freedom to knowledge and back? Freedom, knowldege and cultural politics in Richard Rorty's viewmgr Patryk Zając (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:45 - 12:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz11:4512:15Sądy analityczne z presupozycjamidr hab. Marek Nowak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)11:45 - 12:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz12:1512:45Filozofie Wschodu w oczach ludzi Zachodu – konsekwencje dla koncepcji filozofiidr Maciej St. Zięba (Zaozhuang University (Zaozhuang Xueyuan))12:15 - 12:45 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz12:1512:45Wczesna koncepcja reprezentacji w filozofii Edmunda Husserlamgr Marcin Tomaszkow (VIII Prywatne Liceum Akademickie w Krakowie)12:15 - 12:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz17:0017:30W kierunku epistemologii technologii poznawczychdr Marcin Trybulec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)17:00 - 17:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz17:0017:30O wiedzy praktycznej grup kolektywnychdr hab. Rafał Palczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)17:00 - 17:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz17:3018:00Swarmcheck: komputerowe wspomaganie kolektywnego przetwarzania argumentacji i gromadzenia wiedzydr Adam Kubiak (Fundacja Optimum Pareto), mgr Marcin Woźniak (Swarmcheck), mgr Agnieszka Proszewska (Reason Drill)17:30 - 18:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz17:3018:00Nowy Realizm kontra Krytyczny Realizm: Zapomniana odsłona tradycyjnego sporudr Jacek Jarocki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz18:1518:45Przekształcenie koncepcji wiedzy eksperckiej w medycynie w kontekście rozwoju informatyki medycznejdr Marcin Rządeczka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)18:15 - 18:45 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz18:1518:45Rola uczuć w procesie percepcjidr Piotr Leśniak (Uniwersytet Opolski)18:15 - 18:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz18:4519:15Czy filozofowie są pojęciowymi ekspertami?mgr Kamil Cekiera (Uniwersytet Wrocławski)18:45 - 19:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz18:4519:15Czy intuicje są nieplastyczne?mgr Anna Mazurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:45 - 19:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

2019pt13wrz19:1519:45Trzy problemy hermeneutyki, a rozwój informatyki współczesnejdr hab. Krzysztof Sołoducha (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)19:15 - 19:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii