Lublin

Plac Litewski – historyczne serce miasta

Według tradycji, w tym miejscu obozowała szlachta, przybyła na obrady sejmu do Lublina, które zakończyły się podpisaniem słynnej unii polsko-litewskiej. To wydarzenie
płaskorzeźbą przedstawiającą Litwę i Polskę podające sobie dłonie na znak przymierza. Pomnikowi nadano Znak Dziedzictwa Europejskiego. W innej części Placu znajdują się pomniki: Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza i Konstytucji 3-go Maja. Plac ma niezwykle ciekawą przeszłość. Niegdyś mieścił się tu kościół Bonifratrów, za czasów carskich odbywały się musztry, a później, w miejscu obecnej fontanny, stała cerkiew prawosławna, którą rozebrano w 1925 r.