Sekcja Logiki

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Uproszczona semantyka Kripkego dla pewnych normalnych logik modalnychprof. dr hab. Andrzej Pietruszczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)10:30 - 11:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019wt10wrz11:0011:30Rachunki bisekwentowe w zastosowaniu do logik nieklasycznychprof. dr hab. Andrzej Indrzejczak (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019wt10wrz11:4512:15Z semantyki logiki zmiany LCG. O definiowalności niektórych klas historii zmian sytuacyjnychdr hab. Kordula Świętorzecka, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019wt10wrz12:1512:45Dynamiczna logika epistemiczna dla wiedzy aktualnejmgr Arkadiusz Wójcik (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019wt10wrz17:0017:30O pojęciu systemu Fregegodr Tomasz Albiński (Gnieźnieńska Szoła Wyższa Milenium)17:00 - 17:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019wt10wrz17:3018:00System tablicowy dla SCImgr Magdalena Welle (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019wt10wrz18:1518:45Logika treści alternatywą dla logiki Fregowskiejdr hab. Piotr Łukowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)18:15 - 18:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019wt10wrz18:4519:15Własności semantyczne norm i rozkazówdr Andrzej Malec 18:45 - 19:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019śr11wrz10:3011:00Skąd pochodzi dowód matematycznydr hab. Piotr Błaszczyk, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny)10:30 - 11:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019śr11wrz11:0011:30Stanisław Kamiński: Logik, historyk logiki i filozof logikidr hab. Gabriela Besler (Uniwersytet Śląski)11:00 - 11:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019śr11wrz11:4512:15Dystynkcja Zahl-Anzahl u Gottloba Fregego. Arytmetyka liczb naturalnych z Anzahl jako terminem pierwotnymdr hab. Eugeniusz Wojciechowski (Uniwersytet Rolniczy)11:45 - 12:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019śr11wrz12:1512:45Logika w lubelskiej szkole filozoficznejdr hab. Bożena Czernecka-Rej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)12:15 - 12:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019śr11wrz12:4513:15The non-empty sum of regions in a Venn diagramme as both a difficulty and a path towards checking syllogism validity for the first figure of the syllogism. Following the Seweryna Łuszczewska-Rohmahnowa 1953 workdr hab. Anna Pietryga (Uniwersytet Opolski)12:45 - 13:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019czw12wrz10:3011:00Dlaczego hazard jest interesujący z filozoficznego punktu widzenia?dr hab. Anna Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019czw12wrz11:0011:30Czy paradoks kamienia powstaje z wnioskowania "a posse ad esse"?dr Krzysztof Jaworski (Uniwersytet Szczeciński)11:00 - 11:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019czw12wrz11:4512:15Standardowa funkcja prawdopodobieństwa a klasyczna relacja wynikaniadr hab. Krystyna Misiuna (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019czw12wrz12:1512:45O pewnej próbie formalizacji rozumowań praktycznychmgr Paulina Wiejak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)12:15 - 12:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019czw12wrz17:0017:30Koncepcje Tarskiego związane z formalizacją składni metalogiki, ich modyfikacje, współczesne ujęcia i rozwinięciaprof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)17:00 - 17:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019czw12wrz17:3018:00Redukcja stopnia abstrakcji wybranych pojęć matematycznych w oparciu o A. Tarskiego system geometrii bezpunktowejdr Grzegorz Sitek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)17:30 - 18:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019czw12wrz18:1518:45Truth From the Axiomatic Point of Viewdr Mateusz Łełyk (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019czw12wrz18:4519:15O pewnej kracie rozszerzeń parakonsystentnej logiki zdaniowej CluNdr Janusz Ciuciura (Uniwersytet Łódzki)18:45 - 19:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019pt13wrz10:3011:00Teoria części czasowej inspirowana koncepcją porządku zdarzeń według S. K. Thomasonadr Marek Porwolik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019pt13wrz11:0011:30Modalność Basa van Fraassena modalnej interpretacji fizyki kwantowejmgr Elżbieta Drozdowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:00 - 11:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019pt13wrz11:4512:15Czyny supererogacyjne a czyny sprawiedliwe ujęte w terminach pewnej elementarnej teorii działańdr Irena Trzcieniecka-Schneider (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)11:45 - 12:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019pt13wrz12:1512:45Odniesienia do retorycznego etosudr Marcin Koszowy (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Katarzyna Budzyńska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Bsc Rory Duthie (University of Dundee), dr Martin Pereira Farina (Institute of Heritage Sciences, Spanish National Research Council)12:15 - 12:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019pt13wrz17:0017:30Oswajanie patologii matematycznychprof. dr hab. Jerzy Pogonowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)17:00 - 17:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019pt13wrz17:3018:00Wyrażenia egzemplarzo-zwrotne - formalizacja w stylu Montaguedr Piotr Wilkin (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019pt13wrz18:1518:45Odniesienie wyrazeń demonstratywnych w ujeciu formalnymdr Wojciech Rostworowski (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

2019pt13wrz18:4519:15Logika w badaniach psychologicznychmgr Mateusz Lisowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:45 - 19:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki