Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Przedmiot filozofii przyrody w świetle fizyki współczesnejprof. dr hab. Anna Lemańska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019wt10wrz11:0011:30Filozofia przyrody jako filozofia procesudr Piotr Leśniak (Uniwersytet Opolski)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019wt10wrz11:4512:15System filozoficzno-przyrodoznawczy Roberta Boyle’adr Radosław Kazibut (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)11:45 - 12:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019wt10wrz12:1512:45Poznańskie tropy filozofii przyrody i przyrodoznawstwadr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)12:15 - 12:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019wt10wrz17:0017:30Dynamiczne podejście do fizyki relatywistycznej jako stanowisko relacjonistycznemgr Damian Luty (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:00 - 17:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019wt10wrz17:0017:30Model matematyczny jako narzędzie, do analizy logicznych następstw (subiektywnych) wyborów wartości godności osoby. Analiza wybranych przypadkówmgr Karolina Tytko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)17:00 - 17:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019wt10wrz17:3018:00Inwariantyzm jako stanowisko w sporze o realizm strukturalnydr Piotr Zerzucha (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019wt10wrz18:1518:45Rola i funkcje standardowego modelu kosmologicznego w kontekście sporu realizm-antyrealizm w filozofii naukidr Paweł Tambor (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019wt10wrz18:4519:15Zapomniane rozróżnienie w filozofii czasudr hab. Jan Czerniawski (Uniwersytet Jagielloński)18:45 - 19:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019śr11wrz10:3011:00Ontologiczna interpretacja zasady przyczynowości a transferencyjna koncepcja związku przyczynowego: casus mechanizmu Kozai-Lidowa i układu Algolaprof. dr hab. Zenon Roskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019śr11wrz11:0011:30Od wyjaśniania przyczynowego do opisu naukowego i z powrotem: Spektrum kategorii determinacji w kontekście współczesnych nauk przyrodniczychdr Mariusz Tabaczek (Instytut Tomistyczny)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019śr11wrz11:4512:15"Każdy filozof ma swojego Kanta" - kantowskie inspiracje w filozofii fizyki Alberta Einsteinadr hab. Wojciech Grygiel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019śr11wrz12:1512:45Problem Big Data w naukach eksperymentalnychdr hab. Sławomir Leciejewski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)12:15 - 12:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019śr11wrz17:0017:30O próbie ugruntowania swoistej "reguły" morfogenetycznej w toku dynamicznego rozwoju organicznego. Uwagi ogólnedr Dariusz Szkutnik (Uniwersytet Warszawski)17:00 - 17:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019śr11wrz17:0017:30Georgesa Lemaître’a koncepcja relacji nauka-religiadr hab. Dariusz Dąbek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019śr11wrz17:3018:00Zaburzenia psychiczne w perspektywie ewolucyjnej. W stronę naturalistycznej koncepcji psychopatologiidr Marcin Rządeczka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)17:30 - 18:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019śr11wrz17:3018:00Korelacja zamieszkiwalności z mierzalnością jako pozytywny argument na rzecz projektu. Argument Guillermo Gonzaleza i Jaya W. Richardsadr Grzegorz Malec (Fundacja En Arche)17:30 - 18:00 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019śr11wrz18:1518:45Pseudonauka w perspektywie historycznejmgr Marcin Leszczyński (Uniwersytet Łódzki)18:15 - 18:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019śr11wrz18:1518:45Antropomorfizm - czy błąd poznawczy może być adaptacją?dr Anna Dutkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019śr11wrz18:4519:15Orientacja i orientowalność w kontekście filozoficznymlic. Marta Emilia Bielińska (Uniwersytet Jagielloński)18:45 - 19:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019czw12wrz10:3011:00Informacyjny charakter zjawisk biologicznychprof. dr hab. Anna Latawiec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019czw12wrz11:0011:30Od idei samorództwa i kosmicznego pochodzenia życia do bilinearnych teorii biogenezydr hab. Adam Świeżyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019czw12wrz11:0011:30zmiana terminuFilozoficzne intuicje w symbolicznym przekazie kosmogonii Ferekydesa z Syrosmgr Jakub Kiersikowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019czw12wrz11:4512:15"Spór o «podpis w komórce»" - analiza Stephena C. Meyera argumentu na rzecz projektu w przyrodziedr Małgorzata Gazda (Uniwersytet Zielonogórski)11:45 - 12:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019czw12wrz12:1512:45Czy prawda zawsze jest piękna, czyli jak wartości estetyczne mogą stać się przeszkodą epistemologicznądr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), mgr Magdalena Łata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)12:15 - 12:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019czw12wrz17:0017:30Chimery ludzkie. Problem tożsamości indywidualnej jednostki ludzkiejdr Andrzej Zykubek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019czw12wrz17:3018:00Zagadnienie odpowiedzialności w relacji człowiek-przyrodadr Michał Latawiec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)17:30 - 18:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019czw12wrz18:1518:45Rola chrześcijaństwa w usuwaniu i wprowadzaniu barier kulturowych stojących na straży przyrodydr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)18:15 - 18:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019czw12wrz18:4519:15Antropologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska w świetle koncepcji ojkofilii Rogera Scrutonadr Grzegorz Embros (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)18:45 - 19:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019pt13wrz10:3011:00Słabe punkty pragmatycznego naturalizmu metodologicznegodr Dariusz Sagan (Uniwersytet Zielonogórski)10:30 - 11:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019pt13wrz11:0011:30Metodologia teorii inteligentnego projektuprof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (Uniwersytet Zielonogórski, Fundacja En Arche)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019pt13wrz11:4512:15Ultymacjonizm i certyzm jako epistemiczne układy odniesieniadr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)11:45 - 12:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019pt13wrz12:1512:45Koncepcja o nieskończonej liczbie wszechświatów jako argument na rzecz teizmu, a problem empirycznej rozstrzygalności twierdzeń metafizycznychdr hab. Piotr Bylica, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)12:15 - 12:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019pt13wrz17:0017:30Koncepcja multiwszechświata - za i przeciwdr hab. Jarosław Mrozek, prof. UG (Uniwersytet Gdański)17:00 - 17:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019pt13wrz17:3018:00Gottfrieda Wilhelma Leibniza teoria wszystkiego. Uwagi o "Hypothesis physica nova"lic. Adam Skowron (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)17:30 - 18:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019pt13wrz18:1518:45Roślina – konstytutywny inny? Próba ustalenia statusu ontologicznego rośliny w trudnym czasie antropocenumgr Michał Bomastyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), mgr Maria Katarzyna Przybylska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)18:15 - 18:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019pt13wrz18:4519:15zmiana terminuEstetyka ewolucyjna jako platforma interdyscyplinarna biologii i nauk humanistycznych - krytyki, wyzwania, perspektywydr Jerzy Luty ( Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu )18:45 - 19:15 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

2019pt13wrz18:4519:15Kłopotliwa zmiana, czyli Jana Burydana zmagania ze zmianą jakościowąDaria Michel (Uniwersytet Łódzki)18:45 - 19:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa