Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Apologeci greccy II w. o pochodzeniu światadr hab. Jacek Zieliński (Uniwersystet Wrocławski)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019wt10wrz11:0011:30Zaimki zwrotne i autoreferencja w „Charmidesie”: czy można odnaleźć apercepcję u Platona?mgr Jan Skarbek-Kazanecki (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019wt10wrz11:4512:15Ewolucja metafory jaskini Platona na tle jego dialogówmgr Jarosław Marek Spychała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019wt10wrz12:4513:15zmiana terminu„Opusculum de anima” na tle innych starożytnych tekstów o duszydr Karolina Kochańczyk-Bonińska (Uniwersytet Warszawski)12:45 - 13:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019wt10wrz17:0017:30Argumentacja przez paradeigma w teorii retoryki u Arystotelesa. Dlaczego paradeigma nie jest indukcją?dr Andrzej Stefańczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019wt10wrz17:3018:00Czy kategorie to rodzaje bytów? Problemy z ontologiczną interpretacją Arystotelesowskiej teorii kategoriidr Tomasz Tiuryn (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019wt10wrz18:1518:45Jan Filopon i problemy z Arystotelesowską definicją duszy (In De anima, 203,4 -230,25)dr hab. Monika Komsta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019wt10wrz18:4519:15Problem alegorezy stoikówdr hab., prof. nadzw. Mikołaj Domaradzki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:45 - 19:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019śr11wrz10:3011:00Ostatnie świadectwo helleńskiej myśli pedagogicznej. Jamblicha z Chalkis list o wychowaniu dziecidr hab. Marcin Wasilewski, prof. uczelni (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)10:30 - 11:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019śr11wrz10:3011:00O pojęciu porozumienia semantycznego (samaya, saṁketa) w filozofii indyjskiejdr Ołena Łucyszyna (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

2019śr11wrz10:3012:45Filozofie Wschodu10:30 - 12:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

2019śr11wrz11:0011:30Metoda egzegetyczna Orygenesa a szkoła katechetyczna w Aleksandriidr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)11:00 - 11:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019śr11wrz11:0011:30Konsekwencje systemowe antykonwencjonalizmu w filozofii języka mimansydr Monika Nowakowska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

2019śr11wrz11:4512:15Dwie drogi filozofii w Bizancjum. Komentatorzy i dogmatycydr hab. Anna Palusińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II)11:45 - 12:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019śr11wrz11:4512:15Definicja substancji w nowej njaji i jej użycie w sporze o naturę świadomościdr Małgorzata Ruchel (Uniwersytet Jagielloński), mgr Marek Łyczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

2019śr11wrz12:1512:45Filozofia w "Bibliotece" Focjuszadr Magdalena Jaworska-Wołoszyn (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)12:15 - 12:45 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019śr11wrz12:1512:45Natura ludzka a problem źródła zła według „Jin-si-lu” Zhu Xiegodr Maciej St. Zięba (Zaozhuang University (Zaozhuang Xueyuan))12:15 - 12:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

2019śr11wrz17:0017:30Wstęp do podsekcji średniowiecznychprof. dr hab. Mikołaj Olszewski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)17:00 - 17:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019śr11wrz17:0017:30Późnoantyczny ascetyzm chrześcijański jako typ filozofii i jego reminiscencje w kulturze dawnej Rusi (XI-XIII)dr Justyna Kroczak (Uniwersytet Zielonogórski)17:00 - 17:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019śr11wrz17:3018:00Teologiczne aspekty zbawczej pedagogii w ujęciu Ireneusza z Lyonudr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)17:30 - 18:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019śr11wrz17:3018:00Marian Kurdziałek a neoscholastyczny model studiów mediewistycznychprof. dr hab. Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019śr11wrz18:1518:45Humanitas Cycerona a pińczowski projekt wychowaniamgr Agnieszka Teresa Tys (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019śr11wrz18:1518:45Czy istnieje filozofia indyjska?dr hab. Paweł Sajdek, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)18:15 - 18:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019śr11wrz18:4519:15Dylematy komunikacyjne: o sposobach przekazywania dawnych idei dzisiajdr hab. Piotr Lichacz, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)18:45 - 19:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz10:3011:00Sekstus Empiryk o sceptycyzmie Ksenofanesa z Kolofonudr Sebastian Śpiewak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)10:30 - 11:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz10:3011:00Ustalenie autentyczności i czasu powstania źródeł średniowiecznych w świetle świadectw historycznychdr hab. Hanna Wojtczak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz11:0011:30Greckie źródła fallibilizmudr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:00 - 11:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz11:0011:30Kartka z dziejów średniowiecznej „turystyki naukowej”. O transmisji tekstów modystycznychdr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz11:4512:15Badacz czy użytkownik? Simplikiosa "Komentarz do 'Encheiridionu' Epikteta"dr Krzysztof Łapiński (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz11:4512:15Recepcja twórczości Mateusza z Krakowa w krakowskim środowisku intelektualnym u schyłku XIV i w pierwszej połowie XV wiekudr Włodzimierz Zega (Polska Akademia Nauk)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz12:1512:45Pronoia i theurgia - znaczenie koncepcji opatrzności w uzasadnieniu racjonalności obrzędów teurgicznych u Jamblicha i Proklosadr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)12:15 - 12:45 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz12:1512:45O źródłach i przekładzie traktatu De sex inconvenientibusdr Joanna Papiernik (Uniwersytet Łódzki)12:15 - 12:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz17:0017:30Kwestia zasługi. Problem autorstwa na przełomie XII i XIII w. na przykładzie Kwestii o zasłudze (q. 60) Stefana Langtonadr Magdalena Bieniak-Nowak (Uniwersytet Warszawski)17:00 - 17:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz17:0017:30Koncepcja i teoria sztuki w dwunastym stuleciu. Rewizja klasycznego stanowiskadr hab. Jacek Dębicki, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)17:00 - 17:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz17:3018:00Porządek poznania a porządek wykładu, czyli kilka uwag metodologicznych na temat oksfordzkich komentarzy do "Parva naturalia" z XIII w.dr Monika Mansfeld (Uniwersytet Łódzki)17:30 - 18:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz17:3018:00Kłopoty z dydaktyczną genezą tekstów średniowiecznych. Kim jest „magister” w kwestiach Stefana Langtona?dr Wojciech Wciórka (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz18:1518:45Metafizyczne podstawy myśli politycznej Jana Wiklifadr Janusz Kucharczyk (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie)18:15 - 18:45 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz18:1518:45Liberum arbitrium według Stefana Langtonadr Marcin Trepczyński (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz18:4519:15Czy i po co upowszechniać średniowieczną kosmologię?mgr Paweł Superat (Uniwersytet Śląski w Katowicach)18:45 - 19:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019czw12wrz18:4519:15zmiana terminuZasada “możliwości szlachetniejszego” (imkān al-ashraf) w filozofii Mułły Sadry (zm. 1635) i jej starożytna genezadr Agnieszka Erdt (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz10:3011:00Anzelm z Canterbury: natura, porządek, Bógdr Monika Malmon (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)10:30 - 11:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz10:3011:00Humanizm chrześcijański u przedstawicieli XII-wiecznej paryskiej Szkoły Wiktorynówdr hab. Wanda Bajor, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz11:0011:30Nieznany traktat Jana Aurifabera o zdarzeniach przyszłych przygodnych (Erfurt CA. 2° 346, fol. 29ra-30rb)mgr Łukasz Tomanek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:00 - 11:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz11:0011:30Między hermeneutyczną anagoge a retoryczną sublimitas: Jan Kasjan i chrześcijańskie rozumienie wzniosłościdr Bogna Kosmulska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz11:4512:15Infinita nominabilitas. Bóg jako zasada ludzkiej mowy według Mikołaja Kuzańczykamgr Antoni Śmist (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz11:4512:15Mistyczki i mistycy nadreńscy. Podobieństwa i różnicedr Agnieszka Szczap (Uniwersytet Zielonogórski)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz12:1512:45Kategoria cielesności w De perlegendis philosophorum libris Piotra Oliviegomgr Jan Maliszewski (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz17:0017:30zmiana terminuMiejsce dialogu "Parmenides" w dorobku Platonamgr Dariusz Rymar (Uniwersytet Śląski w Katowicach)17:00 - 17:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz17:0017:30Własności wolnej woli w świetle stanowiska Jana Dunsa Szkotadr Martyna Koszkało (Uniwersytet Gdański)17:00 - 17:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz17:3018:00zmiana terminuDialektyka Platońska w perspektywie "Fileba"dr Dariusz Olesiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)17:30 - 18:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz17:3018:00Waltera Burleya poglądy na życie (biologiczne)dr hab. Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)17:30 - 18:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz18:1518:45Transformacje koncepcji emocji w filozofii średniowiecznejdr Reet Otsason (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz18:4519:15Nieśmiertelność duszy ludzkiej u Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkotadr Michał Zembrzuski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)18:45 - 19:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

2019pt13wrz19:1519:45Historia filozofii jako warsztat filozofia. Tomistyczna koncepcja historii filozofiiprof. dr hab. Artur Andrzejuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)19:15 - 19:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej