Przewodniczący Sekcji tematycznych

Lista Przewodniczących poszczególnych sekcji tematycznych. Sekcja Ontologii i Metafizyki dr hab. Marek Piwowarczyk (KUL) Sekcja Epistemologii i Metafilozofii prof. Marek Hetmański (UMCS) Sekcja Logiki dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (UW) Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW) Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki prof. Ryszard Kleszcz (UŁ) Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa ks. prof. Janusz Mączka […]

XI Polski Zjazd Filozoficzny. Zaproszenie

XI Polski Zjazd Filozoficzny. Zaproszenie

Szanowni Państwo, w dniach 9-14 września 2019 roku odbędzie się w Lublinie XI Polski Zjazd Filozoficzny. Gospodarzem Zjazdu jest Wydział Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, który wchodzi właśnie w drugie 100-lecie swego istnienia. Zjazd stanowi znakomitą okazję do kolejnego spotkania polskiego środowiska filozoficznego, zaprezentowania aktualnie prowadzonych badań i dyskusji, a także namysłu […]

Ważne informacje organizacyjne

Ważne informacje organizacyjne

Ważne terminy:
7 stycznia 2019 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe, nadsyłania abstraktów i przyjmowania opłat za uczestnictwo w Zjeździe
31 maja 2019 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe i nadsyłania abstraktów wystąpień
21 czerwca 2019 – ostateczny termin przesłania decyzji dotyczących przyjęcia abstraktów
30 czerwca 2019 – ostateczny termin dokonywania opłat związanych ze Zjazdem
31 lipca 2019 – ostateczny termin rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe umożliwiający zwrot 85% dokonanej wpłaty
9-14 września 2019 – XI Polski Zjazd Filozoficzny