Dojazd, miejsce obrad i bagaże

Recepcja i rejestracja Uczestników
poniedziałek – hall Gmachu Głównego KUL
wtorek-sobota – hall Centrum Transferu Wiedzy

Uroczysta Inauguracja Zjazdu
Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL

Obrady XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego
będą odbywały się w Centrum Transferu Wiedzy KUL, a także w Gmachu Głównym KUL i w Collegium Joannis Pauli II na terenie Kampusu Głównego KUL w Lublinie.

Posiłki i serwisy kawowe

Schemat posiłków

Poniedziałek
Uroczysta kolacja 19.00-21.00

Wtorek-piątek
Kawa 11.30-11.45
Obiad 13.00-15.00
Kawa 17.30-17.45
Kolacja 19.00-21.00

Sobota
Kawa 10.30-10.45
Posiłki – Collegium Jana Pawła II – hall na parterze

Telefon kontaktowy do Biura Zjazdu

Wszelkie telefony z pytaniami lub problemami prosimy kierować na numer +48 692 669 770, a nie, jak wcześniej, na stacjonarny numer w Instytucie Filozofii.

Zjazdowy Kalendarz

Wszystkie wydarzenia Zjazdu (wykłady plenarne, panele dyskusyjne, wystąpienia w sesjach tematycznych i wydarzenia specjalne) udostępnione w programie online zapisane są w formacie ułatwiającym bardzo łatwy {jednym kliknięciem} ich import do różnych kalendarzy zewnętrznych.
Jak to zrobić?

Wyposażenie sal, WiFi, prezentacje

Wszystkie sale, w których będą odbywać się obrady, są wyposażone w projektory multimedialne i tablice typu flipchart lub whiteboard. P.T. Prelegentom zapewniamy dostęp do komputerów z systemem Windows i programami PowerPoint lub PowerPoint Viewer oraz Adobe Reader wraz z aktualnym oprogramowaniem antywirusowym. Łączny czas przeznaczony na jedno wystąpienie w sekcji tematycznej to 30 min., w […]

Transmisje online

Uprzejmie informujemy, że na kanale Youtube Wydziału Filozofii KUL będziemy prowadzić transmisje online wszystkich wykładów plenarnych. Wystąpienie w dyskusjach panelowych i sympozjach specjalnych zostaną nagrane i udostępnione online po zakończeniu Zjazdu. Plany transmisji poniedziałek: AUDYCJA ONLINE Uroczyste otwarcie XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego Jacek Jadacki | Zagadka przyczynowości Koncert Caravana Banda | 15:00-18:45, Aula Stefana Kardynała […]