Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Tradycjonalizm jako filozofia politycznaprof. dr hab. Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz10:3011:00O pojęciu obowiązku niedoskonałegoprof. dr hab. Wojciech Załuski (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz11:0011:30Lekcja zapomnienia: Franklin Ankersmit i Jeffrey Alexander o radykalnym zerwaniu i pamięci przeszłości, do której nie ma powrotudr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz11:0011:30Współczesne dekonstrukcje podmiotu a legitymizacja współczesnego państwadr hab. Arkadiusz Barut (Uniwersytet Wrocławski)11:00 - 11:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz11:4512:15Społeczeństwo konsumpcji i cnoty odwróconedr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz11:4512:15Małżeństwo – kontrakt, prawo czy relacja? Analiza filozoficznadr Andrzej Waleszczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz12:1512:45Czy eksperymentalna filozofia polityki jest strategią wyważania otwartych drzwi?dr Michał R. Węsierski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)12:15 - 12:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz12:1512:45Współczesne koncepcje własnościdr hab. Dariusz Juruś (Uniwersytet Jageilloński)12:15 - 12:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz17:0017:30„Radykalizm wspólnotowy” a problem konstytuowania wroga w przestrzeni zbiorowościdr hab. Cezary Kalita, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)17:00 - 17:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz17:0017:30Prawo karne w obronie moralności, obyczajów i kultury społeczeństwa? O konserwatywnej interpretacji moralizmu prawadr Maciej Juzaszek (Akademia Leona Koźmińskiego)17:00 - 17:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz17:3018:00Etyka rządu jako wyzwanie dla filozofii politykidr Magdalena M. Baran (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)17:30 - 18:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz17:3018:00Arbitraż jako prywatna metoda rozstrzygania sporów – w poszukiwaniu filozoficznych aspektów sądownictwa polubownegomgr Damian Wyrzykowski (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz18:1518:45Spór o demokrację w świetle zwrotu estetycznegodr Lidia Godek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)18:15 - 18:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz18:1518:45Społeczny a normatywny wymiar prawa w perspektywie pragmatyzmu analitycznegomgr Weronika Dzięgielewska, mgr Wojciech Rzepiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:15 - 18:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz18:4519:15Kant o teleologiidr Jakub Szczepański (Uniwersytet Jagielloński)18:45 - 19:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019wt10wrz18:4519:15zmiana terminuKondycja post-prawdziwościowa, nauka protestancka, a funkcjonowanie współczesnej politykidr Rafał Paweł Wierzchosławski (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)18:45 - 19:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz10:3011:00Liberalizm i problem nierównościprof. dr hab. Justyna Miklaszewska (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz10:3011:00zmiana terminuFilozofia prawa Juliusza Makarewiczadr Sabina Prejsnar-Szatyńska10:30 - 11:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz11:0011:30Czy religia powinna być tolerowana w szczególny sposób?dr hab. Krzysztof Guczalski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz11:0011:30Racjonalność w dziedzinie prawa w koncepcji Maxa Weberamgr Karol Gregorczuk (Uniwersytet Gdański)11:00 - 11:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz11:4512:15Jednostka wobec państwa - dylematy indywidualizmudr hab. Katarzyna Haremska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz11:4512:15Czynnik społeczny w sądownictwie społeczeństwa typu gesellschaft- dysonanse.mgr Magdalena Skoneczna (Uniwersytet Łódzki)11:45 - 12:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz12:1512:45Wizja sprawiedliwego społeczeństwa w myśli Mirosława Dzielskiegodr hab. Piotr Andryszczak (Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie)12:15 - 12:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz12:1512:45Definicje legalne jako nakazy rozumienia. Ujęcie pragmalingwistyczne. Łukasz Piosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)12:15 - 12:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz17:0017:30O mechanizmach i stadiach ideowej ewolucji Solidarności w latach 1980-1989prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )17:00 - 17:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz17:0017:30Dyskursywna koncepcja sprawiedliwościdr Dariusz Dańkowski (Akademia Ignatianum)17:00 - 17:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz17:3018:00Między materializmem i idealizmem. Szkic integrującej koncepcji rozwoju społecznegodr Mieszko Ciesielski (Uniwersytet im. Adama Miskiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz17:3018:00Sprawiedliwość okresu przejściowego a przemoc okresu przejściowegodr hab. Karol Chrobak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)17:30 - 18:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz18:1518:45Perspektywa postliberalna w myśli Johna Milbankamgr Jakub Gużyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)18:15 - 18:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz18:1518:45Analiza idei anarchizmu w teoriach sprawiedliwości międzynarodowejdr hab. Rafał Wonicki (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz18:4519:15Stałe i płynne. Od kategorii państwa do figury Wielkiej Przestrzeni w dyskursie Carla Schmittamgr Barbara Barysz (Polska Akademia Nauk)18:45 - 19:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019śr11wrz18:4519:15Wiele twarzy sprawiedliwości: sprawiedliwość agrarnadr Andrzej Karalus (Politechnika Gdańska)18:45 - 19:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz10:3011:00Dlaczego liberalna demokracja nie będzie ani wolna ani godziwa – o liberalizmie, który staje się nieliberalnydr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz10:3011:00Kultura polityczna a prawa człowiekadr hab., Agnieszka Nogal, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz11:0011:30Godność ludzka, uprawnienia jednostki i teoria kwantów. Próba zbudowania racjonalnego systemu praw człowiekadr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)11:00 - 11:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz11:0011:30Kontynentalny mit prawodawcydr Andrzej Malec 11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz11:4512:15Kryzys wartości we współczesnym społeczeństwie a życie publicznedr Monika Malmon (Uniwersytet Marii Ciurie-Skłodowskiej)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz11:4512:15Natura czy kultura? Problem Uzasadnienia praw człowiekadr hab. Katarzyna Stępień (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz12:1512:45My i Nicdr hab. Piotr Bartula, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)12:15 - 12:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz12:1512:45O tym, co wynika z krytyki praw człowiekadr Magdalena Gawin (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz17:0017:30Krytyka liberalizmu w ujęciu Carole Patemandr Katarzyna Guczalska (Uniwersytet Ekonomiczny)17:00 - 17:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz17:0017:30W poszukiwaniu podstaw unijno-europejskiego ładu społecznegodr hab. Tomasz Homa (Akademia Ignatianum w Krakowie)17:00 - 17:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz17:3018:00Dwa modele rozumienia emocji w polityce – J. Ardern vs. D. Trumpdr Monika Mazur-Bubak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)17:30 - 18:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz17:3018:00Jurysprudencja w rozważaniach o źródłach prawa. Praktyka i teoria europejskich tradycji prawnychmgr Przemysław Andrzej Lewicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz18:1518:45Zbagatelizowana teoria - zbagatelizowany irracjonalizm społeczny. Casus koncepcji Vilfredo Pareto.dr Iwona Butmanowicz-Dębicka (Politechnika Krakowska)18:15 - 18:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz18:1518:45Język prawny ochrony środowiska wobec rzeczywistości, którą opisujeprof. dr hab. Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)18:15 - 18:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz18:4519:15Problem polityk energetycznej i klimatycznej w osi geopolitycznej Północ-Południe w perspektywie filozoficznejdr Cezary Kościelniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:45 - 19:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019czw12wrz18:4519:15O roli pietyzmu w życiu społecznym (na kanwie nauki Św. Tomasza z Akiwinu)dr hab. Paweł Waldemar Skrzydlewski, prof. PWSZCh (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)18:45 - 19:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019pt13wrz10:3011:00Cnotliwi wyborcy a jakość debaty publicznejdr Artur Szutta (Uniwersytet Gdański)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019pt13wrz11:0011:30Argumenty za i przeciw formułowaniu polityk publicznych w oparciu o podejście behawioralnemgr Maria Pawińska (Uniwersytet Śląski)11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

2019pt13wrz11:4512:15zmiana terminuRogera Scrutona pogląd na rolę państwa w ochronie środowiska naturalnegomgr Justyna Kurlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki