Sekcja Etyki Ogólnej

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Klasyczna koncepcja szczęścia: ujęcie Roberta Spaemannadr hab. Józef Kożuchowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu)10:30 - 11:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019wt10wrz11:0011:30Zło nieusprawiedliwione, zło przejrzyste i pospolite. Refleksja nad fenomenem zła w perspektywie personalistycznejprof. dr hab. Władysław Zuziak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)11:00 - 11:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019wt10wrz11:4512:15Spór o zasadę personalizmu w lubelskiej szkole etykidr hab. Alfred Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019wt10wrz12:1512:45Etyka Wilhelma Diltheyadr hab. Wojciech Torzewski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)12:15 - 12:45 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019wt10wrz17:0017:30Dojrzałość moralna w powieści Jane Austen "Duma i uprzedzenie"dr hab. Anna Głąb (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019wt10wrz17:3018:00Cnoty siły woli w kontekście badań psychologicznych nad samokontrolą i samoregulacjądr hab. Natasza Szutta, prof. UG (Uniwersytet Gdański)17:30 - 18:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019wt10wrz18:1518:45In dubio pro reo. Pozamoralny argument na rzecz zaniechania aborcjidr hab. Mariusz Grygianiec (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019wt10wrz18:4519:15Epoki życzliwości i etyki wrogości (szkic metafizyczny)dr hab. Jacek Breczko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)18:45 - 19:15 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019śr11wrz10:3011:00Performatywność pojęć etycznychdr Karolina Rozmarynowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019śr11wrz11:0011:30Pojęcie "powinności" w filozofii moralnej Immanuela Kantadr hab. Maciej Kaniowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019śr11wrz11:4512:15Istota i typologia złej radości (Schadenfreude)dr Filip Kobiela (Akademia Wychowania Fizycznego im B. Czecha w Krakowie)11:45 - 12:15 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019śr11wrz12:1512:45Moralne wartościowanie pojęć deskryptywnych. Analiza efektu Knobe’a z perspektywy etykidr Andrzej Waleszczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)12:15 - 12:45 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019śr11wrz17:0017:30Śmierć mózgowa i transplantacja w perspektywie trzech religii – szintoizm, islam, katolicyzmdr Justyna Czekajewska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)17:00 - 17:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019śr11wrz17:3018:00zmiana terminuProblem zastosowania kategorii blameless wrongdoing w etyce deontologicznejAleksander Trubiłowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019czw12wrz10:3011:00Publiczne aspiracje religii w polskiej filozofii społecznej proweniencji katolickiej okresu międzywojnia – wybrane problemydr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej)10:30 - 11:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019czw12wrz11:0011:30Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epokidr Sebastian Gałecki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)11:00 - 11:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019czw12wrz11:4512:15zmiana terminuCzyje jest zdrowie publiczne? O normatywnych podstawach etyki zdrowia publicznegodr Zbigniew Zalewski (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)11:45 - 12:15 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019czw12wrz17:0017:30Dwa warianty kognitywizmu non-realistycznegomgr Artur Starnowski (Uniwersytet Łódzki)17:00 - 17:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019czw12wrz17:3018:00Teleologiczne i kauzalne wyjaśnienie działania według "Intention" G. E. M. Anscombelic. Agata Machcewicz-Grad (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019czw12wrz18:1518:45Postawy moralne a tożsamość płciowa – rozważania interdyscyplinarne w kontekście Holokaustumgr Aleksandra Bak-Zawalski (Justus-Liebig-Universität Gießen)18:15 - 18:45 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

2019czw12wrz18:4519:15O narzekaniu i hipochondrii w myśli moralnej Bernarda Mandeville’amgr Agnieszka Droś (Uniwersytet Zielonogorski)18:45 - 19:15 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej