aktualnościVIDEOTEKA

Filozofia w Polsce po reformie. Szanse i zagrożenia. Panel dyskusyjny

13 września 2019 r. podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego odbył się panel dyskusyjny pt. Filozofia w Polsce po reformie. Szanse i zagrożenia.

Uczestnikami panelu byli prof. Jan Woleński, prof. Joanna Golińska-Pilarek, prof. Dariusz Łukasiewicz, prof. Adam Grzeliński, a spotkanie moderował prof. Piotr Gutowski.

Celem panelu była refleksja nad zmianami, jakie reforma nauki i szkolnictwa wyższego już wywołała i zapewne jeszcze wywoła w środowisku filozoficznym. Reforma zmierzała m.in. do podniesienia poziomu badań naukowych poprzez wyłonienie najlepszych uniwersytetów i instytutów, które zostaną odpowiednio dofinansowane. Powstaje pytanie o to, czy i jakie działania podejmuje się w najbardziej prestiżowych polskich uczelniach, aby podnieść poziom badań w zakresie filozofii oraz o los tych ośrodków filozoficznych w miastach niemetropolitalnych, które znajdą się poza niewielką liczbą uczelni badawczych i tzw. regionalnych ośrodków doskonałości.

W pierwszej części zaproszeni paneliści, reprezentujący różne uczelnie, krótko zarysowali swoje obserwacje na ten temat, a w części drugiej poprosiliśmy o wypowiedzi osoby z publiczności.

Filozofowie w Polsce mają swoją reprezentację w postaci Komitetu Nauk Filozoficznych PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Obydwa te ciała mogą reagować – i czasem bywają skuteczne – w sytuacjach różnych zagrożeń dla naszej dyscypliny, ale warunkiem koniecznym jest rzetelne rozpoznanie takich zagrożeń.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *