Organizator

Komitet Programowy

Przewodnicząca:

  • dr hab. Monika Walczak, prof. KUL, WF KUL

 

Członkowie:

  • prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, X Polski Zjazd Filozoficzny
  • dr Magdalena Gawin, PTF
  • prof. dr hab. Piotr Gutowski, KNF PAN
  • prof. dr hab. Stanisław Janeczek, WF KUL
  • dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL, WF KUL
  • prof. dr hab. Barbara Markiewicz, PTF
  • prof. dr hab. Władysław Stróżewski, PTF
  • prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, KNF PAN
  • prof. dr hab. Tadeusz Szubka, KNF PAN