Polski Zjazd Filozoficzny

Podając dane adresowe równocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu wysyłki newslettera. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgoda jest dobrowolna.

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody oraz wniesienia żądania usunięcia danych osobowych. Dane będą ujawniane osobom upoważnionym do przetwarzania danych w imieniu administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do wysyłki newslettera. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane będą pilnie chronione. Nie udostępnimy ich osobom trzecim.
Masz wątpliwości? Przeczytaj naszą Politykę prywatności.
X