Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Etyka biznesu a etyka intencjidr Maciej Soin (Politechnika Łódzka)10:30 - 11:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

2019wt10wrz10:3011:00Narracja mitologiczna a problem kształtowania etycznej tożsamości człowiekadr hab. Maria Boużyk, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)10:30 - 11:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019wt10wrz10:3019:15Etyka biznesu10:30 - 19:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

2019wt10wrz11:0011:30Współczesne wyzwania wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesudr hab. Halina Zboroń (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)11:00 - 11:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

2019wt10wrz11:0011:30Refleksja jako źródło autorytetu: samozobowiązanie i tożsamość praktycznadr Adriana Warmbier (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019wt10wrz11:4512:15Odmowa świadczenia usług w świetle moralnych podstaw rynkudr hab. Jacek Sójka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

2019wt10wrz11:4512:15Koncepcja doświadczenia aksjologicznegodr Justyna Stecko (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)11:45 - 12:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019wt10wrz12:1512:45Kontekst kulturowy krytyczno-emancypacyjnych koncepcji gospodarowaniadr hab. Barbara Pogonowska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)12:15 - 12:45 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

2019wt10wrz12:1512:45Pamiętać, odpomnieć czy zapomnieć? – etyczne aspekty odnoszenia się do przeszłościdr Jan Wasiewicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)12:15 - 12:45 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019wt10wrz17:0017:30Etyka biznesu w Wietnamie i jej kulturowe uwarunkowaniadr hab. Leszek Karczewski (Politechnika Opolska)17:00 - 17:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

2019wt10wrz17:0017:30Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowadr hab. Grzegorz Grzybek, prof.. UR (Uniwersytet Rzeszowski)17:00 - 17:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019wt10wrz17:3018:00Edukacja w obszarze CSR w opinii studentów wyższych szkół ekonomicznychdr hab. Grażyna Wolska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)17:30 - 18:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

2019wt10wrz17:3018:00Etyka (bio)etyki - o potrzebie etyki zawodowej etykówmgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019wt10wrz18:1518:45Kulturowe podstawy życia gospodarczego. Etyka po zwrocie performatywnymdr hab. Przemysław Rotengruber, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:15 - 18:45 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

2019wt10wrz18:1518:45Etyk medyczny. Spór o kompetencje i zadaniamgr Jarosław Mikuczewski (Saint Louis University MO. USA)18:15 - 18:45 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019wt10wrz18:4519:15Partnerski model relacji interpersonalnych w aptece. Dylematy etyczne w świetle zapisów w wybranych europejskich kodeksach etyki farmaceutycznejmgr Mirosława Kucharewicz (Uniwersytet Opolski)18:45 - 19:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019śr11wrz10:3011:00Uporczywa terapia czy terapia medycznie daremna?dr Marcin Ferdynus (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019śr11wrz11:0011:30Śmierć organizmu vs. śmierć jako nieodwracalna utrata statusu moralnego człowiekadr Piotr Grzegorz Nowak (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019śr11wrz11:4512:15Droga do zrozumienia śmierci w ujęciu Elizabeth Kübler-Rossmgr Dorota Halina Kutyła (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019śr11wrz12:1512:45Nauka i wiara w argumentacji bioetycznejdr Anna Szklarska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)12:15 - 12:45 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019śr11wrz17:0017:30Pedofilia a „homo sovieticus”. Etyczne aspekty wykorzystywania seksualnego osób nieletnichdr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)17:00 - 17:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019śr11wrz17:3018:00Zdolność do bycia odpowiedzialnym osób z zaburzeniami psychicznymidr Krzysztof Kędziora (Uniwersytet Łódzki)17:30 - 18:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019śr11wrz18:1518:45Strukturalne aspekty koncepcji spektrum autyzmudr Bogna Kosmulska (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019śr11wrz18:4519:15Kto, z kim i o co się spiera w sporze o human enhancement? Próba konfrontacji stanowisk Habermasa i Harrisamgr Bartosz Pokorski (Uniwersytet Łódzki)18:45 - 19:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019czw12wrz10:3011:00Czego naprawdę nie można kupić za pieniądze?dr hab. Krzysztof Guczalski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019czw12wrz11:0011:30Etyka cnót dla samochodów autonomicznychdr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), dr hab. Robert Trypuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), mgr Michael Musielewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:00 - 11:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019czw12wrz11:4512:15Etyka sztucznej inteligencjidr Sebastian Szymanski (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019czw12wrz12:1512:45Pułapki Etyki Stosowanej - studium przypadku Autonomicznych Robotów Bojowychmgr Maciek Zając (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019czw12wrz17:0017:30Kto jest zobowiązany, gdy wielu jest zaangażowanych?dr hab. Robert Trypuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. dr hab. Piotr Kulicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019czw12wrz17:3018:00Czy przyroda ma samoistną wartość?dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)17:30 - 18:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019czw12wrz18:1518:45Rola i znaczenie tymotejskiej władzy przedstawiającej w kształtowaniu wyobraźni moralnej i cnoty męstwadr Maciej Kostyra (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

2019czw12wrz18:4519:15Wolność indywidualna jako wartość autoteliczna. Główne wyznaczniki rozumienia wolności w koncepcji F.A. von Hayekadr Halina Šimo (Uniwersytet Śląski w Katowicach)18:45 - 19:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej