Lublin4all

Bazylika i klasztor OO. Dominikanów

Bez względu jednak na konkretną datę, Dominikanie stanowili od samego początku niezwykle ważny element, ponieważ zakonnicy byli w owych czasach świetnie wykształceni, znali łacinę, a także często podróżowali po świecie. Ich znaczenie w mieście zdecydowanie wzrosło w wieku XIV, kiedy przy klasztorze stanął wielki, murowany kościół, w wiekach późniejszych dodatkowo znacznie powiększony, dotrzeć do niego można było wówczas oraz dziś, idąc od strony Rynku Staromiejskiego, piękną ulicą Złotą.

Przybycie dominikanów do Lublina datuje się na lata trzydzieste XIII wieku, natomiast budowę murowanych obiektów klasztornych na drugie ćwierćwiecze XIV wieku. Pierwsze budynki zakonu dominikanów były wykonane z drewna. Na ich miejscu, po 1342 roku, powstały gotyckie w formie, murowane budowle kościoła i klasztoru. Po pożarze w 1575 roku, który zniszczył doszczętnie kompleks kościelno-klasztorny, budynki zostały przebudowane w stylu renesansowym przez architekta Rudolfa Negroniego. Jemu przypisuje się projekt i wykonanie wystroju architektonicznego pierwszego piętra klasztoru oraz remont gotyckiego refektarza ze sklepieniem palmowym na parterze. Ponadto do celów użytkowych zostały przystosowane piwnice klasztorne.

Ożywienie ruchu pielgrzymkowego do kościoła św. Stanisława nastąpiło po umieszczeniu w placówce dominikańskiej jednej z trzech największych na świecie relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Według Jana Długosza wydarzyło się to w 1333 roku. Autor łączył to wydarzenie z okresem panowania Kazimierza Wielkiego. Podczas wielkiego pożaru miasta w 1575 r. zniszczeniu uległ również kościół dominikanów. Odbudowano go w stylu renesansowym, wzbogacając w kolejnych wiekach o jedenaście kaplic, wśród których na szczególną uwagę zasługuje barokowa kaplica Tyszkiewiczów.

W 1819 r. omal nie doszło do rozebrania kościoła, zaczęły pękać mury i konieczne było zasypanie piwnic północnych kaplic. Zgromadzone w nich pochówki fundatorów przeniesiono wówczas do krypty pod kaplicą Tyszkiewiczów, tworząc tu swoistą nekropolię. Okazało się jednak, że jej fundamenty również są popękane, dlatego, by uniemożliwić władzom kontrolę stanu technicznego budowli i zapobiec ewentualnemu nakazowi rozebrania świątyni, jedyne wejście do krypty zamurowano. Dopiero w 1994 r. podczas prac zabezpieczających otwarto ją i obok innych pochówków, w niszy pod sklepieniem, odkryto ten najbardziej tajemniczy – szczątki biskupa Andrzeja. Do tego czasu, wobec braku dokumentów, postać tę uważano raczej za fikcyjną, stworzoną na potrzeby legendy. Znaleziono również trumnę ze szczątkami księcia Iwana Holszańskiego.

 

 

Świętokradztwo

Film rozpoczyna się symboliczną sceną sprzed 26 lat: anonimowy mieszkaniec lubelskiego Starego Miasta dowiaduje się o kradzieży relikwii z klasztoru dominikanów. Ma to miejsce podczas jego porannej modlitwy w domu. Z niedowierzaniem kręci gałką radia – informację o świętokradztwie słuchać w każdym serwisie informacyjnym. O zdarzeniu z nocy z 9 na 10 lutego 1991 r. opowiadają świadkowie tamtych zdarzeń: o. Waldemar szczegółowo opisuje tamten poranek, mówi m.in. o nieudolności śledczych, przesłuchaniach braci, o tym że on sam znalazł się w kręgu podejrzanych. Jest też prokurator pokazuje akta, opisuje szczegółowo wszystkie wątki śledztwa, podjęte czynności oraz uzasadnia dlaczego sprawa kradzieży relikwii po pewnym czasie została umorzona.

 

źródła tekstu i fotografii:

 

General information about Lublin

Lublin, administrative centre of the voivodship and the capital of the Lublin Region, and home to 365 thousand inhabitants, is the biggest town in Eastern Poland. The location of the town atop loessial rolling hills of the Lublin Upland in the valley of the Bystrzyca and its tributaries is one of its assets. During the 5th and 7th centuries the inhabitants of Lublin grew in numbers, and by 1317 Lublin was granted municipal status. In 1474 Lublin became the capital of the voivodship, a role it has continuously played to this day. During the years of the first Republic, Lublin, which was centrally located, was inhabited by different nationalities and religious denominations that constituted a rich and varied community.

Lublin is an academic centre recognized in Poland and abroad, with a rich educational offer. The city’s main assets are five universities: Maria Curie-Sklodowska-University, Catholic University of Lublin, Lublin University of Technology, Medical University, University of Life Sciences; and a number of other higher education institutions.

 

 

On an international scale, Lublin is the winner of the Golden Star of Partnership, the European Diploma, the Flag of Honour and the Plaque of Honour of the European Council for international cooperation.

The city is the hub of bustling cultural life, with different events held annually, and attracting a wide audience. The Night of Culture, “Codes” Festival of Traditional and Avantgarde Music, “Theatre Confrontations”, the International Dance Theatre Festival, the ‘Magicians’ Carnival, the Jagiellonian Fair, or the “East of Culture” – Different Sounds Art’n’Music Festival to name but a few are Lublin’s flagship festive events whose prestige has been constantly growing. Economically, Lublin offers a rapidly developing services sector, with favourable conditions for making profitable business. Buoyant international cooperation brings many benefits to the city’s multidimensional development, as Lublin signed agreements with numerous cities with its eastern and the western neighbours.

 

Border crossings (distances)

  • to Russia: Bezledy (458 km)
  • to Lithuania: Ogrodniki (395 km)
  • to Belarus: Kukuryki (146 km), Terespol (148 km), Sławatycze (107 km)
  • to Ukraine: Dorohusk (90 km), Hrebenne (120 km)
  • to Slovakia: Barwinek (255 km), Łysa Polana (385 km)
  • to the Czech Republic: Cieszyn (397 km), Kudowa-Słone (533 km)
  • to Germany: Zgorzelec/Jędrzychowice (585 km), Świecko (627 km)

International airports

  • Lublin/LUZ  (10 km)
  • Warszawa / Warsaw (171 km)
  • Kraków / Cracow (269 km)

 

Mobile Application Visit Lublin

The Visit Lublin Application is a free tool that is useful to both tourists and residents of Lublin. The application users can choose places from particular categories, browse recommended routes and add interesting places and events to their handy guide thanks to the planner service. In an extensive database of places, you can find something for yourself – apart from the tourist attractions, we recommend dining places and accommodation, the places of practicing sports, recreation and entertainment. The application will lead you to monuments, museums, shops, restaurants, cinemas and theaters, it will help you to discover Lublin architecture.

Every place has a description, photos and map assignment. The application is also a reliable, up-to-date informer about events in the city. In the application calendar you can check information about concerts, theater performances, sporting events, art exhibitions, educational and development workshops and many other fantastic events taking place in the city. When using the Visit Lublin Application, it is worth taking a walk with an audio guide around the Old Town.

The application works both offline and online. The intuitive interface allows you to quickly find interesting information and thanks to the GPS location, the user can easily find selected facility and event.

Download Google Play.
Download App Store.

Lublin. About the city

General information about Lublin

Lublin, administrative centre of the voivodship and the capital of the Lublin Region, and home to 365 thousand inhabitants, is the biggest town in Eastern Poland. The location of the town atop loessial rolling hills of the Lublin Upland in the valley of the Bystrzyca and its tributaries is one of its assets. During the 5th and 7th centuries the inhabitants of Lublin grew in numbers, and by 1317 Lublin was granted municipal status. In 1474 Lublin became the capital of the voivodship, a role it has continuously played to this day. During the years of the first Republic, Lublin, which was centrally located, was inhabited by different nationalities and religious denominations that constituted a rich and varied community.

Lublin is an academic centre recognized in Poland and abroad, with a rich educational offer. The city’s main assets are five universities: Maria Curie-Sklodowska-University, Catholic University of Lublin, Lublin University of Technology, Medical University, University of Life Sciences; and a number of other higher education institutions.

 

Panorama of Lublin
Panorama of Lublin
The Old Town

 

On an international scale, Lublin is the winner of the Golden Star of Partnership, the European Diploma, the Flag of Honour and the Plaque of Honour of the European Council for international cooperation.

The city is the hub of bustling cultural life, with different events held annually, and attracting a wide audience. The Night of Culture, “Codes” Festival of Traditional and Avantgarde Music, “Theatre Confrontations”, the International Dance Theatre Festival, the ‘Magicians’ Carnival, the Jagiellonian Fair, or the “East of Culture” – Different Sounds Art’n’Music Festival to name but a few are Lublin’s flagship festive events whose prestige has been constantly growing. Economically, Lublin offers a rapidly developing services sector, with favourable conditions for making profitable business. Buoyant international cooperation brings many benefits to the city’s multidimensional development, as Lublin signed agreements with numerous cities with its eastern and the western neighbours.

Lublin Airport
Buses in Lublin

Border crossings (distances):

to Russia: Bezledy (458 km)
to Lithuania: Ogrodniki (395 km)
to Belarus: Kukuryki (146 km), Terespol (148 km), Sławatycze (107 km)
to Ukraine: Dorohusk (90 km), Hrebenne (120 km)
to Slovakia: Barwinek (255 km), Łysa Polana (385 km)
to the Czech Republic: Cieszyn (397 km), Kudowa-Słone (533 km)
to Germany: Zgorzelec/Jędrzychowice (585 km), Świecko (627 km)

International airports:
Lublin/LUZ  (10 km)
Warszawa / Warsaw (171 km)
Kraków / Cracow (269 km)

Mobile Application Visit Lublin

Mobile Application Visit Lublin
Mobile Application Visit Lublin

Mobile Application Visit Lublin

The Visit Lublin Application is a free tool that is useful to both tourists and residents of Lublin. The application users can choose places from particular categories, browse recommended routes and add interesting places and events to their handy guide thanks to the planner service. In an extensive database of places, you can find something for yourself – apart from the tourist attractions, we recommend dining places and accommodation, the places of

practicing sports, recreation and entertainment. The application will lead you to monuments, museums, shops, restaurants, cinemas and theaters, it will help you to discover Lublin architecture. Every place has a description, photos and map assignment. The application is also a reliable, up-to-date informer about events in the city. In the application calendar you can check information about concerts, theater performances, sporting events, art exhibitions, educational and development workshops and many other fantastic events taking place in the city. When using the Visit Lublin Application, it is worth taking a walk with an audio guide around the Old Town.

The application works both offline and online. The intuitive interface allows you to quickly find interesting information and thanks to the GPS location, the user can easily find selected facility and event.

Download Google Play.
Download App Store.