Sekcja Antropologii Filozoficznej

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Swój/Obcy. Taki Sam/Inny. Przyjaciel/Wróg... - Szkic fenomenologii Drugiegodr hab. Waldemar Czajkowski, prof. PŚ (Politechnika Śląska)10:30 - 11:00 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019wt10wrz10:3011:00Kategoria organizmu jako ontologiczny fundament interdyscyplinarności nauk o człowiekudr hab. Zbigniew Pańpuch (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019wt10wrz11:0011:30Świadectwo jako płaszczyzna zaufaniadr Maria Pleskaczyńska (Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Wilanowie)11:00 - 11:30 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019wt10wrz11:0011:30Istnienie człowieka a metafizykadr hab. Piotr Mazur, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)11:00 - 11:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019wt10wrz11:4512:15"Bądź sobą!" jako postulat magicznydr Maciej Urbanek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)11:45 - 12:15 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019wt10wrz11:4512:15Osobowe istnienie. U źródeł egzystencjalnej metafizyki osobydr hab. Arkadiusz Gudaniec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019wt10wrz12:1512:45Nowe spojrzenie na niepełnosprawność - filozofia niepełnosprawnościmgr Damian Wyżkiewicz (Polska Akademia Nauk)12:15 - 12:45 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019wt10wrz12:1512:45Zasada analogii w metafizyce osobydr Andrzej Sołtys (Politechnika Rzeszowska)12:15 - 12:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019wt10wrz12:4513:15zmiana terminuPodzielony umysł: ontologia ludzkiej duszy w świetle fenomenów psychicznychdr hab. Piotr Pasterczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)12:45 - 13:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019wt10wrz17:0017:30Nieśmiertelna natura człowieka. XV-wieczna kontynuacja obrony niezniszczalności duszy jednostkowejdr Joanna Papiernik (Uniwersytet Łódzki)17:00 - 17:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019wt10wrz17:3018:00Czwarta krytyka Immanuela Kantadr Wiesław Małecki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019wt10wrz18:1518:45Johann Gottfried Herder - antropologiczny zwrot w filozofii oświeceniadr hab. Rafał Michalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)18:15 - 18:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019wt10wrz18:4519:15Elementy antropologii wojny w ujęciu Santayany i Girardadr Katarzyna Kremplewska (IFiS Polskiej Akademii Nauk)18:45 - 19:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019śr11wrz10:3011:00Antropologia fundamentalna Michaela Landmanna - zamysł, realizacja, perspektywydr hab. Witold Glinkowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)10:30 - 11:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019śr11wrz11:0011:30Człowiek ma ciało czy jest ciałem? O antydualistycznej antropologii Gabriela Marcelamgr Wojciech Zalewski (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019śr11wrz11:4512:15Kategoria objawienia w fenomenologii Jean-Luca Marionamgr Szczepan Urbaniak (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019śr11wrz12:1512:45Cielesność zapośredniczona w doświadczeniu atopii źródłem bycia (z) sobądr hab. Anna Walczak (Uniwersytet Łódzki)12:15 - 12:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019śr11wrz17:0017:30Cztery dekady filozofii dialogu i fenomenologii spotkania w Polsce. Nowe otwarciedr Grzegorz Krupa17:00 - 17:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019śr11wrz17:3018:00Spór o status "pomiędzy" w osobowej relacji - ujęcie Martina Bubera i Józefa Tischneradr Inga Mizdrak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)17:30 - 18:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019śr11wrz18:1518:45Człowiek i przestrzeń. Józef Tischner i Jan Gehl w drodze do nowej antropologiidr inż. Zbyszek Dymarski (Uniwersytet Gdański)18:15 - 18:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019czw12wrz10:3011:00Andrzeja Grzegorczyka filozofia człowieka - próba rekonstrukcjimgr Lucyna Majewska (Uniwersytet Zielonogórski)10:30 - 11:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019czw12wrz11:0011:30Ku filozofii ubogiej. Grotowski jako filozofdr hab. Daniel R. Sobota, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)11:00 - 11:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019czw12wrz11:4512:15Problem podmiotowości w antropologii filozoficznej Andrzeja Falkiewiczamgr Iwo Greczko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019czw12wrz12:1512:45Psychopatologia w ujęciu A. Kępińskiego w świetle fenomenologiczno-hermeneutycznej antropologii P. Ricoeuradr Robert Grzywacz (Akademia Ignatianum w Krakowie)12:15 - 12:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019czw12wrz12:4513:15Wiedza ekspercka w filozofii psychiatrii na przykładzie sposobu diagnozowania zmiany osobowejdr hab. Andrzej Kapusta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)12:45 - 13:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019czw12wrz17:0017:30Czy jest możliwy postludzki personalizmdr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019czw12wrz17:3018:00Transhumanizm jako wyzwanie dla współczesnej filozofii człowiekadr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)17:30 - 18:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019czw12wrz18:1518:45Naturalizm a spirytualizm i problem jedności wiedzy o człowiekudr hab. Józef Kożuchowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu)18:15 - 18:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019czw12wrz18:4519:15Roberta Lockiego argumentacja za istnieniem wolnej wolidr Robert Koszkało (Uniwersytet Gdański)18:45 - 19:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019pt13wrz10:3011:00Prawo do niewątpieniadr Miłosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)10:30 - 11:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019pt13wrz11:0011:30"Racje serca". O sensowności uczućdr Piotr Janik (Akademia Ignatianum w Krakowie)11:00 - 11:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019pt13wrz11:4512:15zmiana terminuLes miserables: miłosierdzia wymiar politycznydr hab. Paweł Kawalec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019pt13wrz12:1512:45Przyszłość antropologii fenomenologicznejdr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)12:15 - 12:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019pt13wrz17:0017:30Doświadczenie w filozofii egzystencjalnejmgr Martyna Filcek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)17:00 - 17:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019pt13wrz17:3018:00Filozofia jako antropologia człowieka przyszłościlic. Konrad Wyszkowski (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019pt13wrz18:1518:45Antropologiczne konteksty filozoficzno-politycznych traktatów o Noomachii Aleksandra Duginamgr Paweł Lechowski (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie)18:15 - 18:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

2019pt13wrz18:4519:15Zwierzę, które mówi, jest zwierzęciem politycznym - współczesna włoska antropologia politycznadr Mikołaj Ratajczak (Polska Akademia Nauk)18:45 - 19:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej