publikacje

Przegląd Filozoficzny – przedłużony termin nadsyłania publikacji do końca marca 2020 r.

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2019 | No 4
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2019 | No 4

 

Jacek Hołówka
Instytut Filozofii UW
Redakcja Przeglądu Filozoficznego
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa

 

Warszawa, 20 stycznia 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Przegląd Filozoficzny może wydrukować znaczną liczbę rozpraw i wystąpień prezentowanych podczas 11-ego Zjazdu Filozoficznego w Lublinie. Zapraszamy Państwa do przysyłania nam swoich materiałów. Będziemy je przyjmować do końca marca 2020 roku.

Mamy nadzieję, że wydrukowanie artykułu w PF pozostaje dla Państwa atrakcyjnym osiągnięciem naukowym. Wprawdzie nasz kwartalnik wyskalowany został na poziomie 20 punktów, ale czy liczbom trzeba zawsze wierzyć? Mogą Państwo pamiętać, że podczas jednej z plenarnych sesji w Lublinie trafność tej wyceny była publicznie kwestionowana. Nasze pismo ma wyraźny charakter i dobrą historię. Ukazuje się od ponad stu lat. Wiele osób nas zapewnia, że druk naukowych osiągnięć w PF dał im silne poczucie satysfakcji. Proszę się samemu przekonać.

Propozycje druku materiałów związanych z 11-tym Zjazdem Filozoficznym w Lublinie proszę przesyłać na adres mailowy: przegfil@uw.edu.pl

Do proponowanego materiału proszę dołączyć:

 1. Dane identyfikacyjne autora:
  • afiliacja,
  • adres służbowy,
  • e-mail,
  • numer identyfikacyjny ORCID.
  • Autorzy, którzy nie mają numeru ORCID, są proszeni o jego uzyskanie na stronie internetowej https://orcid.org/
 2. Dodatki do tekstu:
  • bibliografia końcowa,
  • tytuł angielski,
  • słowa kluczowe po polsku i angielsku,
  • streszczenie polskie i angielskie,
  • nota o autorze,
  • ewentualna informacja o projekcie badawczym (grancie),
 3. Sekcja tematyczna na Zjeździe w Lublinie.

 

Z poważaniem,

Jacek Hołówka za Redakcje PF

 

W stulecie urodzin Petera Strawsona

Sir Peter Frederick Strawson
Sir Peter Frederick Strawson by Peter Wardle coloured chalk, 1989, NPG 6645 © National Portrait Gallery, London

Peter Strawson jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii analitycznej. W swoich badaniach wyszedł od filozofii logiki i filozofii języka, ale poczynione w tych obszarach ustalenia rozszerzył na inne problemy.

Z okazji przypadającej w 2019 roku setnej rocznicy urodzin Petera Strawsona redakcja „Przeglądu Filozoficznego” oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały w dniach 11–12 czerwca 2019 roku konferencję naukową „Peter Strawson. Zwrot metafizyczny”. Konferencja została bardzo życzliwie przyjęta przez polskie środowisko filozoficzne. Otrzymaliśmy liczne zgłoszenia wystąpień, spośród których ostatecznie wybraliśmy 24. Prelegenci reprezentowali 10 uczelni: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Akademię Ignatianum w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet w Białymstoku, Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie oraz Katholieke Universiteit Leuven (Belgia). Referatom towarzyszyły żywe i inspirujące dyskusje.

Zeszyt „Przeglądu Filozoficznego”, który oddajemy do rąk czytelników, jest rezultatem czerwcowej konferencji.

Bogdan Dziobkowski

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria | 2019 | No 4 |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *