Sekcja Ontologii i Metafizyki

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Z metafizyki człowiekadr Jędrzej Stanisławek (Politechnika Warszawska)10:30 - 11:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019wt10wrz11:0011:30Topologia osoby a problem identyczności osobowejdr Bartłomiej Skowron (Politechnika Warszawska)11:00 - 11:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019wt10wrz11:4512:15Dylemat nieredukcyjnego fizykalistydr hab. Mariusz Grygianiec (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019wt10wrz12:1512:45Allizm, nonizm, meinongianizmdr Maciej Sendłak (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019wt10wrz17:0019:15Ontologia formalna w Polscedr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)17:00 - 19:15 CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki sympozjum lub panel:Ontologia formalna w Polsce

2019wt10wrz17:0019:15Czego filozofowie mogą nauczyć się od informatyków w zakresie stosowania metod formalnych?dr hab. Robert Trypuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), dr hab. Paweł Garbacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 19:15 CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki sympozjum lub panel:Ontologia formalna w Polsce

2019wt10wrz17:0019:15szczególnie polecamyOntologia formalna w Polsce: wczoraj, dziś i jutroJanusz Kaczmarek, Bartłomiej Skowron, Piotr Błaszczyk, Paweł Garbacz, Robert Trypuz, Jacek Paśniczek17:00 - 19:15 CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki sympozjum lub panel:Ontologia formalna w Polsce

2019wt10wrz17:0019:15Ontologia tekstu matematycznegodr hab. Piotr Błaszczyk, prof. UPKEN (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)17:00 - 19:15 CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki sympozjum lub panel:Ontologia formalna w Polsce

2019wt10wrz17:0019:15Kiedy stosowanie narzędzi formalnych w ontologii jest niecelowe, a kiedy nawet szkodliwe?prof. dr hab. Jacek Paśniczek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)17:00 - 19:15 CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki sympozjum lub panel:Ontologia formalna w Polsce

2019wt10wrz17:0019:15Bogate struktury matematyczne jako materiał dla ontologii formalnejdr Bartłomiej Skowron (Politechnika Warszawska)17:00 - 19:15 CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki sympozjum lub panel:Ontologia formalna w Polsce

2019wt10wrz17:0019:15Od zdania elementarnego do topologicznej ontologiidr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)17:00 - 19:15 CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki sympozjum lub panel:Ontologia formalna w Polsce

2019śr11wrz10:3011:00Adolf Reinach i performatywna ontologia bytu społecznegoprof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski (Uniwersytet Szczeciński)10:30 - 11:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019śr11wrz11:0011:30Semantyczne i formalno-ontologiczne aspekty analizy funkcji przymiotników atrybutywnychdr Filip Kobiela (Akademia Wychowania Fizycznego im B. Czecha w Krakowie)11:00 - 11:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019śr11wrz11:4512:15Problem identyczności przedmiotów nierozróżnialnych a istnienie utworu literackiegoDorota Kryj11:45 - 12:15 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019śr11wrz12:1512:45Intencjonalne i nie-intencjonalne teorie metafizyki słów Maciej Głowacki (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019śr11wrz17:0017:30Wprowadzenie do greckiej wykładni bytudr Rafał Katamay (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)17:00 - 17:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019śr11wrz17:3018:00Rozumienie analogatu głównego w analogii atrybucji i analogii proporcjonalności transcendentalnejks. dr Kazimierz Gryżenia SDB (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)17:30 - 18:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019śr11wrz18:1518:45Zasada analogii bytu w metafizyce klasycznejdr Andrzej Sołtys (Politechnika Rzeszowska)18:15 - 18:45 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019śr11wrz18:4519:15Problem poznawalności relacji bytowychdr hab. Tomasz Duma (Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II)18:45 - 19:15 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019czw12wrz10:3011:00Kazimierz Ajdukiewicz a program „łatwej ontologii”dr Artur Kosecki (Uniwersytet Szczeciński)10:30 - 11:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019czw12wrz11:0011:30O powszechnikach strukturalnychdr hab. Paweł Garbacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )11:00 - 11:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019czw12wrz11:4512:15Modele atomizmumgr Michał Pelian (Uniwersytet Łódzki)11:45 - 12:15 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019czw12wrz12:1512:45Argument kosmologiczny "kalam"mgr Łukasz Kołodziejczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)12:15 - 12:45 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019czw12wrz17:0017:30Fenomenologia otwartościdr hab. Daniel R. Sobota, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)17:00 - 17:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019czw12wrz17:3018:00Byt jako bycie. O ontologicznych aspektach styludr Anton Marczyński (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT)17:30 - 18:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019czw12wrz18:1518:45Metafizyka form symbolicznych, czyli o fenomenach bazowychdr hab. Przemysław Parszutowicz, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)18:15 - 18:45 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019czw12wrz18:4519:15Tomizm transcendentalny Emericha Coretha – pytanie jako początek metafizykimgr Ewa Jaromska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)18:45 - 19:15 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019pt13wrz10:3011:00Mistyczna koncepcja przyczynowania bytu w "Gwieździe zbawienia" Franza Rosenzweigadr hab. Katarzyna Kornacka, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)10:30 - 11:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019pt13wrz11:0011:30W jaki sposób Demiurg tworzy świat podług ideidr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019pt13wrz11:4512:15Modalny charakter własności dyspozycyjnychdr hab. Jan Hauska (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

2019pt13wrz12:1512:45Metafizyczna metoda poznania rzeczywistościdr Mirosław Mylik (Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)12:15 - 12:45 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki