Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Język z perspektywy logiki i lingwistykiprof. dr hab. Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019wt10wrz11:0011:30Relacja znaczenia i prawdy w kontekście dyskusji na temat normatywności znaczeniadr hab. Janina Buczkowska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019wt10wrz11:4512:15Dwojaka natura ontologiczna znaków językowych i problem ich wzajemych relacjiprof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019wt10wrz12:1512:45O efekcie Kuleszowa z perspektywy pragmatykidr Ewa Rosiak-Zięba (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)12:15 - 12:45 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019wt10wrz17:3018:00Argumentacji z ,,Madagaskaru'' ciąg dalszydr Filip Kawczyński (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019wt10wrz18:1518:45Semantyka wyrażeń demonstratywnych: Czy da się połączyć intencjonalizm z konwencjonalizmem?mgr Jakub Rudnicki (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019wt10wrz18:4519:15Wskazania jako działaniadr hab.Piotr Makowski (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Tadeusz Ciecierski (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019śr11wrz10:3011:00O niewczesnych pożytkach z Austinadr hab. Józef Tarnowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)10:30 - 11:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019śr11wrz11:0011:30Intuicja niezgody w kontekstualizmiemgr Natalia Karczewska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019śr11wrz11:4512:15Niezgoda i nieostrośćprof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019śr11wrz12:1512:45Presupozycje standardowe i niestandardowelic. Maja Kasjanowicz (Uniwersytet Szczeciński)12:15 - 12:45 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019śr11wrz17:0019:15szczególnie polecamyPamięci i dziełu Profesora Leona KojaJacek Paśniczek, Józef Dębowski, Marek Hetmański, Paweł Kawalec, Paweł Łupkowski, Zbysław Muszyński17:00 - 19:15 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka sympozjum lub panel:Pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

2019śr11wrz17:0019:15Semiotyczne warunki porozumiewania się w ujęciu Leona Kojadr hab. Zbysław Muszyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)17:00 - 19:15 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka sympozjum lub panel:Pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

2019śr11wrz17:0019:15Zasada przezroczystości. Punkt widzenia Leona Kojadr hab. Józef Dębowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)17:00 - 19:15 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka sympozjum lub panel:Pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

2019śr11wrz17:0019:15Poglądy Leona Koja na opozycję ‘ekstensja-intensja’prof. dr hab. Jacek Paśniczek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)17:00 - 19:15 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka sympozjum lub panel:Pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

2019śr11wrz17:0019:15Zdarzeniowa koncepcja znaku Leona Kojaprof. dr hab. Marek Hetmański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)17:00 - 19:15 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka sympozjum lub panel:Pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

2019śr11wrz17:0019:15Formalna analiza dialogów prowadzonych w języku naturalnymdr hab. Paweł Łupkowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:00 - 19:15 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka sympozjum lub panel:Pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

2019śr11wrz17:0019:15Bayesowskie ujęcie obiektywności w naucedr hab. Paweł Kawalec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 19:15 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka sympozjum lub panel:Pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

2019czw12wrz10:3011:00O nieliteralnym użyciu pytańdr hab. Tomasz Puczyłowski (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019czw12wrz10:3011:00Ewolucja ludzkich zdolności komunikacyjnych. Jakich rodzajów wyjaśnień potrzebujemy?mgr Mateusz Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński)10:30 - 11:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019czw12wrz11:0011:30Czy potrzebujemy metafizyki słów?lic. Antonina Jamrozik, lic. Zuzanna Jusińska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019czw12wrz11:0011:30Czym są pytania retoryczne?lic. Sara Kwiecień (Uniwersytet Szczeciński)11:00 - 11:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019czw12wrz11:4512:15Odwołania do autorytetu jako ruchy dialogowedr Marcin Koszowy (Uniwersytet w Białymstoku)11:45 - 12:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019czw12wrz11:4512:15Okresy warunkowe i operator fikcjidr Maciej Sendłak (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019czw12wrz12:1512:45Argument języka prywatnego a zakres świadomości metajęzykowej prywatnego lingwistydr Marcin Trybulec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)12:15 - 12:45 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019czw12wrz12:1512:45Niestandardowe okresy warunkowe: opis i interpretacjadr hab. Rafał Palczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)12:15 - 12:45 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019czw12wrz12:4513:15Korpusowa analiza zjawiska werydyczności i faktywności we współczesnej polszczyźnie mgr Daniel Ziembicki (Uniwersytet Warszawski)12:45 - 13:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019czw12wrz17:0017:30Interpretacja wypowiedzi ironicznychlic. Janina Mękarska (Uniwersytet Szczeciński)17:00 - 17:30 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019czw12wrz17:3018:00Is there a unique speaker’s content? Against the Principle of Content Determinacymgr Maria Matuszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019czw12wrz18:1518:45Richarda Rorty’ego przyczynowa teoria metafordr hab. Janusz Maciaszek (Uniwersytet Łódzki)18:15 - 18:45 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019czw12wrz18:4519:15Performatywne wyjaśnienie źródeł presupozycji i innych treści rzutowalnychdr hab. Maciej Witek, prof. USZ (Uniwersytet Szczeciński)18:45 - 19:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019pt13wrz10:3011:00Gentilis da Cingoli: Tradycja gramatyki spekulatywnejdr hab. Andrzej Rogalski, prof. PWSTE (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)10:30 - 11:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019pt13wrz11:0011:30Kompozycyjność języka w filozofii Gottloba Fregegomgr Krystian Bogucki (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019pt13wrz11:4512:15Czy Arystoteles miał teorię znaczenia?dr Tomasz Tiuryn (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019pt13wrz12:1512:45Przyjaźń i wzajemna inspiracja. Korespondencja Ludwiga Wittgensteina z Gottlobem Fregem w latach 1911 – 1920dr hab. Gabriela Besler (Uniwersytet Śląski)12:15 - 12:45 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019pt13wrz17:0017:30Przemiany analitycznej filozofii językaprof. dr hab. Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński)17:00 - 17:30 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019pt13wrz17:3018:00Inferencjalizm i kolistośćdr Bartosz Kaluziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

2019pt13wrz18:1518:45Inferencjalizm znaczeniowy Roberta B. Brandomadr Robert Kublikowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )18:15 - 18:45 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka