Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Prawda - realny cel badań czy złudny miraż?prof. dr hab. Elżbieta Kałuszyńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)10:30 - 11:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019wt10wrz11:0011:30Klasyczna i nieklasyczna filozofia nauki.dr hab. Marek Sikora, prof. PW (Politechnika Wrocławska)11:00 - 11:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019wt10wrz11:4512:15Ian Hacking a realizm.mgr Krzysztof Tarkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)11:45 - 12:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019wt10wrz12:1512:45Anarchizm kontrolowany: Jak zjeść ciastko i mieć ciastko w problemie demarkacji.dr Mateusz Kotowski (Politechnika Wrocławska)12:15 - 12:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019wt10wrz17:0017:30O odróżnialności nieodróżnialnych cząstek elementarnych.dr hab. Tomasz Bigaj, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)17:00 - 17:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019wt10wrz17:3018:00Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia jako metoda historycznych nauk o przyrodziedr Joanna Gęgotek (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019wt10wrz18:1518:45Kryzys replikacyjny w kognitywistycedr Witold Hensel (Uniwersytet w Białymstoku)18:15 - 18:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019wt10wrz18:4519:15Czy naturalizm metodologiczny jest konieczną cechą nauki?mgr Andrzej Zabołotny (Uniwersytet Łódzki)18:45 - 19:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019śr11wrz10:3011:00O dowodzie w matematyceprof. dr hab. Roman Murawski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)10:30 - 11:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019śr11wrz10:3012:45szczególnie polecamyPytanie o metodologię nauk dziśAndrzej Bronk, Zygmunt Hajduk, Jacek Jadacki, Stanisław Janeczek, Kazimierz Jodkowski, Paweł Kawalec, Agnieszka Lekka-Kowalik, Stanisław Majdański, Tadeusz Szubka, Rafał Wierzchosławski, Urszula Żegleń10:30 - 12:45 CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki sympozjum lub panel:Pytanie o metodologię nauk dziś

2019śr11wrz11:0011:30Pojęcie obliczenia a pojęcie dowodu w matematyceprof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019śr11wrz11:4512:15New Science of Infinitydr hab. Piotr Błaszczyk, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)11:45 - 12:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019śr11wrz12:1512:45Miejsce intuicji w strukturze matematyki. Analiza rozwoju pojęcia continuum.dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)12:15 - 12:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019śr11wrz17:0017:30Relatywizm a konwencjonalizm geometryczny.dr hab. Jan Czerniawski (Uniwersytet Jagielloński)17:00 - 17:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019śr11wrz17:3018:00Problem definicji w prototetyce Stanisława Leśniewskiegodr Ryszard Miszczyński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)17:30 - 18:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019śr11wrz18:1518:45Pojęcie dowodu integralnego . Charakterystyka metodologiczno - epistemologiczna.dr Jacek Poznański (Akademia Ignatianum w Krakowie)18:15 - 18:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019śr11wrz18:4519:15Czy woda to H20. O teorii znaczenia H. Putnama w świetle filozofii chemii.dr Paulina Seidler (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019czw12wrz10:3011:00Ekspertyza jako problem metodologiczny i etycznydr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019czw12wrz11:0011:30O pewnej analogii dotyczącej wartościdr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)11:00 - 11:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019czw12wrz11:4512:15Entropia, ekstropia i etyka.mgr Maciej Żurawski (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019czw12wrz12:1512:45Kilka uwag dotyczących podmiotowościdr Agnieszka Salamucha (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019czw12wrz15:0017:00szczególnie polecamyWybrane problemy teorii ekonomii w perspektywie filozoficznejMarcin Gorazda, Paweł Kawalec, Tomasz Kwarciński, Agnieszka Wincewicz-Price, moderator Łukasz Hardt15:00 - 17:00 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki sympozjum lub panel:Filozofia ekonomii

2019czw12wrz15:0017:00Racjonalność klasyczna v. racjonalność ekologiczna w ekonomiiDr hab. Marcin Gorazda (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych)15:00 - 17:00 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki sympozjum lub panel:Filozofia ekonomii

2019czw12wrz15:0017:00Czy modele ekonometryczne są kwintesencją pseudonaukowości?dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL15:00 - 17:00 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki sympozjum lub panel:Filozofia ekonomii

2019czw12wrz15:0017:00Pomiar dobrobytu ekonomicznego i społecznego. Między ekonomią a etykąDr Tomasz Kwarciński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)15:00 - 17:00 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki sympozjum lub panel:Filozofia ekonomii

2019czw12wrz15:0017:00O naturze ekonomicznego wyboru – perspektywa antropologicznaDr Agnieszka Wincewicz-Price (Polski Instytut Ekonomiczny)15:00 - 17:00 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki sympozjum lub panel:Filozofia ekonomii

2019czw12wrz17:0017:30Informacja bazowa w teorii i praktyce naukowych wnioskowań i komunikacji.dr Adam Kubiak (Fundacja Optimum Pareto)17:00 - 17:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019czw12wrz17:3018:00Metaindukcjonizm -dylemat Hume'a. Czy falsyfikacjonizm Poppera jest rozwiązaniem problemu Hume'a?dr hab. Jarosław Mrozek, prof. UG (Uniwersytet Gdański)17:30 - 18:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019czw12wrz18:1518:45"Pielęgniarstwo" dynamika znaczeń.mgr Danuta Matejczuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019czw12wrz18:4519:15Adaptacyjne badania kliniczne (outcome-adaptive trials)mgr Marcin Dudek (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019pt13wrz10:3011:00Czy humanistyka może być nauką ścisłą?, czyli kolejna odsłona sporu naturalizm – antynaturalizmdr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)10:30 - 11:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019pt13wrz11:0011:30Czy procesy społeczne podlegają prawidłowościom? Rozważania metodologiczne.dr hab. Grażyna Musiał, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)11:00 - 11:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019pt13wrz11:4512:15Projekt ontologii dla potrzeb teorii wyobraźnimgr Łukasz Kowalik (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019pt13wrz12:1512:45O zdolnościach cechujących badacza w myśli Tadeusza Kotarbińskiegomgr Dominik Traczykowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)12:15 - 12:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019pt13wrz17:0017:30Philipa S. Kitchera koncepcja nauki dobrze urządzonej a teza o antropogenicznych przyczynach zmian klimatu.dr Anna Starościc (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

2019pt13wrz17:3018:00Metody ilościowe i jakościowe w psychologii.mgr Mateusz Lisowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki