Lublin

Muzea, galerie, teatry

Muzeum Wsi Lubelskiej gromadzi ponad sto zabytkowych, głównie drewnianych obiektów. Różnorodne budowle wiejskie, dworskie, sakralne i małomiasteczkowe są zgrupowane w sektorach: Wyżyna Lubelska, Roztocze, Pobuże Podlasie i Powiśle. W skansenie odbywają się imprezy folklorystyczne oraz pokazy prac gospodarskich.

Państwowe Muzeum na Majdanku, obejmuje teren byłego niemieckiego obozu, który był miejscem zagłady kilkudziesięciu tysięcy osób z 26 państw Europy, głównie Polaków, Żydów i Rosjan. Teren obozu, otoczony kolczastym drutem, z barakami i wieżyczkami strażników oraz monumentalnym pomnikiem i mauzoleum z prochami, upamiętnia męczeństwo pomordowanych.

Lublin ma kilka znaczących galerii i innych obiektów wystawienniczych. Do najsłynniejszych należą: Biuro Wystaw Artystycznych (BWA), Galerie Sceny Plastycznej KUL, Galeria Sztuki „Wirydarz” czy Galeria Biała. Teatr im. Juliusza Osterwy należy do najwybitniejszych placówek kulturalnych na Lubelszczyźnie. Na spektakle zaprasza też Teatr Muzyczny oraz Teatr im. H. Ch. Andersena – lalki i aktora, zaś na koncerty Lubelska Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego.

Lublin to prawdziwe zagłębie teatrów alternatywnych czy kabaretów popularnych w całej Polsce, które ulokowane są często w magicznych, zabytkowych kamienicach (np. Scena Plastyczna KUL czy Scena lnVitro).