Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz17:0019:15szczególnie polecamyPrzedmioty światopoglądowo-aksjologiczne w szkole. Spór o pluralizm w edukacjiAldona Pobojewska, Wanda Kamińska, Marek Rembierz, Jacek Frydrych, Maciej Woźniczka17:00 - 19:15 CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii sympozjum lub panel:Przedmioty światopoglądowo-aksjologiczne w szkole. Spór o pluralizm w edukacji

abstrakt

Przedmiotem sympozjum jest troska o większy udział filozofii w polskim systemie edukacji (głównie oświaty szkolnej). Tym razem przedmiotem dyskusji mają stać się ogólniejsze uwarunkowania, dotyczące nauczanych wizji (koncepcji) rzeczywistości (przyczyniających się do tworzenia poglądów na siebie i na dany człowiekowi świat) i związanych z nimi systemów aksjologicznych. Brak dostatecznie wykształconych podstaw funkcjonowania systemu edukacji powoduje, iż decyzje dotyczące jego formuły światopoglądowej podejmowane są przez polityków. Czy można zmniejszyć to nadmiernie silne oddziaływanie polityki na edukację i zwiększyć udział profesjonalistów (pedagogów, kulturoznawców, filozofów) w decydowaniu o jej kształcie?

Uwagi wymaga relacja między przeświadczeniami światopoglądowymi a ideologiami edukacyjnymi. Przedmiotem dyskusji jest próba odpowiedzi na szereg pytań, istotnych dla podstaw funkcjonowania systemu edukacji. Czy uwarunkowania światopoglądowe polskiej szkoły mogą być silniej związane ze współczesnymi ideologiami edukacyjnymi? Czy mogą one mocniej być oparte na ideach współczesnego doświadczenia kulturowego? Do jakiego stopnia idee te (np. idea pluralizmu, idea relatywizmu) mogą naruszać tożsamość i tradycję polskiego doświadczenia kulturowego, znajdującego swój wyraz w wybieranych ideologiach edukacyjnych?

Czy rozstrzygnięcia teoretyczne mogą wpływać na rozwiązania praktyczne? Na jakiej ideologii edukacyjnej oparte jest funkcjonowanie polskiej szkoły (a na jakiej winno być)? Co uprawomocnia przyjmowane zasady do wyboru nauczanych systemów wartości? Jakie są źródła przyjmowania tych zasad (i związanych z nimi postaw pedagogicznych): ideologie edukacyjne, przeświadczenia światopoglądowe czy arbitralne decyzje polityczne? Dlaczego religijny segment światopoglądowy w szkole (960 godz. lekcji religii) nie został adekwatnie zestawiony z równie światopoglądowo silną funkcją filozofii (filozofia jest do wyboru w I klasie liceum w zestawieniu z… muzyką i plastyką)? Dlaczego religii, a nie religioznawstwa czy wiedzy o religiach? Czy propozycje edukacji światopoglądowej w szkole są adekwatne do współczesnego stanu kultury?

Pytania do panelistów

Filozofia wobec ideologii edukacyjnych. Jak formułować główne idee w edukacji?

Jaki jest stan kształcenia światopoglądowo-aksjologicznego w polskiej szkole?

Problem i postulaty pluralizmu w edukacji.

Jakie przyjąć zasady dla wyboru nauczanych systemów wartości?

Czy filozofia może pełnić funkcję światopoglądową (kontekst: nauczanie filozofii i etyki a nauczanie religii)?

Maciej Woźniczka

Uczestnicy: prof. Aldona Pobojewska, dr hab. Wanda Kamińska, dr hab. Marek Rembierz, dr Jacek Frydrych, prowadzenie – dr hab. Maciej Woźniczka

dzień i godzina

(Czwartek) 17:00 - 19:15

sala

CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Dydaktyki FilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (KUL)
Sekretarz Sekcji: dr Błażej Gębura (KUL)

obradom przewodniczy

dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJD

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X