Historia Polskich Zjazdów Filozoficznych

 

Informacje o zjazdach I-IX opracował dr Krzysztof Kiedrowski

Bibliografia:

  • Encyklopedia Filozofii Polskiej, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, t. II.
  • VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Księga streszczeń, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008.
  • IX Polski Zjazd Filozoficzny. Księga Streszczeń, Wydawcy: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Gliwice-Katowice 2012.

Informacja o X Zjeździe na podstawie

  • Lidia Godek: Sprawozdanie z obrad X Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Poznań 2015. Filo-Sofija Nr 29 (2015/2/II), s. 255-260, ISSN 1642-3267, Z problemów współczesnej filozofii (II).