Sekcja Historii Filozofii Polskiej

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Filozofia wychowania Mikołaja Reja w "Żywocie człowieka poczciwego"dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019wt10wrz11:0011:30Podstawy polskiej pedagogikidr hab. Rafał Charzyński (Katolicki Uniwersytet Lublelski Jana Pawła II)11:00 - 11:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019wt10wrz11:4512:15Konteksty filozoficzne i kulturowe filozofii ks. Feliksa Jarońskiegoprof. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lublelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019wt10wrz12:1512:45zmiana terminuMity, fikcje, proroctwa - elementy filozoficzne w "Alchemii słowa" Jana Parandowskiegodr Sylwia Wilczewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)12:15 - 12:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019wt10wrz17:0017:30Wizja nauki w ujęciu Józefa Sołtykowicza – członka Towarzystwa Naukowego Krakowskiegomgr Sylwia Psica (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)17:00 - 17:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019wt10wrz17:3018:00Filozofia w kręgu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Józefa Kremera utopia filozofii przyrodydr hab. Paweł Polak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)17:30 - 18:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019wt10wrz18:1518:45Filozofia polityczna Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150. rocznicę śmiercidr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)18:15 - 18:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019wt10wrz18:4519:15Intuicje poznawcze oraz pojęcie wolności w „Ojcze nasz” Augusta Cieszkowskiegodr hab. Wiesława Sajdek, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)18:45 - 19:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019śr11wrz10:3011:00Skrajny arystotelizm ,,Wacława" Juliusza Słowackiegodr Arkadiusz Dul (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019śr11wrz11:0011:30Myśl J. G. Fichtego oraz F. W. J. Schellinga w twórczości Juliusza Słowackiegomgr Elżbieta Szyngiel (Uniwersytet Wrocławski)11:00 - 11:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019śr11wrz11:4512:15Rola "Boga i palingenezy" w kształtowaniu się poglądów filozoficznych Augusta Cieszkowskiegomgr Krystian Pawlaczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019śr11wrz12:1512:45zmiana terminuKrzyż i miecz. Narodowy katolicyzm Józefa Marii Bocheńskiegodr hab. Jacek Breczko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)12:15 - 12:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019śr11wrz17:0017:30Problem klasyfikacji fenomenów psychicznych jako motyw kartezjański w myśli Twardowskiegodr hab. Wojciech Starzyński, prof. PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)17:00 - 17:30 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii polskiej

2019śr11wrz17:0019:15Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii polskiej17:00 - 19:15 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii polskiej

2019śr11wrz17:3018:00Sokrates w ujęciu Stefana Pawlickiegomgr Anna Droś (Uniwersytet Zielonogórski)17:30 - 18:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019śr11wrz17:3018:00Pojęcia zależności i niesamodzielności we wczesnej fenomenologii polskiejdr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii polskiej

2019śr11wrz18:1518:45Obecność postulatów filozofii Immanuela Kanta w systemie empiriokrytycyzmu Józefy Fabianny Krzyżanowskiej-Kodisowejdr Anna Agnieszka Musioł (Uniwersytet Śląski w Katowicach)18:15 - 18:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019śr11wrz18:1518:45Uczniowie Kazimierza Twardowskiego wobec fenomenologiidr hab. Dariusz Bęben (Uniwersytet Śląśki)18:15 - 18:45 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii polskiej

2019śr11wrz18:4519:15Metoda Jana Śleszyńskiego logicznych badań podstaw matematykidr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)18:45 - 19:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019śr11wrz18:4519:15Blaustein jako fenomenolog: O sporach wokół psychologii opisowej w szkole Twardowskiegodr hab. Witold Płotka, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)18:45 - 19:15 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii polskiej

2019czw12wrz10:3011:00zmiana terminuNa wyżynach ludzkości. Fundamentalizmu czy antyfundamentalizm polskiej filozofii społecznej początku XX wieku – wybrane konceptydr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019czw12wrz11:0011:30Myśl filozoficzno-teologiczna ks. Augustyna Jakubisiaka: źródła – koncepcje – znaczenielic. Bartłomiej Krzych (Uniwersytet Rzeszowski)11:00 - 11:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019czw12wrz12:1512:45U podstaw nowej humanistyki. "Kultura" i "osoba/osobowość" jako nowe kategorie badawczo-interpretacyjne w polskiej myśli dwudziestolecia (na wybranych przykładach)dr hab. Bogumiła Truchlińska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)12:15 - 12:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019czw12wrz17:0019:15szczególnie polecamyPomniki Chrześcijańskiej Myśli Filozoficznej XX wiekuPiotr Duchliński, Maciej Bała, Piotr Mazur, Jacek Poznański17:00 - 19:15 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:Pomniki Chrześcijańskiej Myśli Filozoficznej XX wieku

2019czw12wrz17:3018:00Myśl Pawła Hulki-Laskowskiego w perspektywie teorii krytycznejmgr Agnieszka Teresa Tys (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019czw12wrz18:1518:45Literatura jako filozofia. Fenomen polskiego romantyzmudr hab. Artur Jocz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:15 - 18:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019czw12wrz18:4519:15Kryzys wyobraźni eschatologicznej, jako wynik kryzysu dynamiki trychotomiczności myślenia. Współczesny kontrapunkt do myśli Stanisława Szczepanowskiego i Zygmunta Krasińskiegomgr Grzegorz Heckert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:45 - 19:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019pt13wrz10:3011:00zmiana terminuFilozofowie pochodzenia żydowskiego związani z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennegodr Anna Smywińska-Pohl (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019pt13wrz10:3011:00Problematyka metafizyczna w filozofii Izydory Dąmbskiejdr Zbigniew Orbik (Politechnika Śląska)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019pt13wrz10:3011:00Wkład Karola Wojtyły w powstanie i rozwój Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowiemgr Kamil Trombik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)10:30 - 11:00 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

2019pt13wrz10:3012:45W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku10:30 - 12:45 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

2019pt13wrz11:0011:30Zbigniew Antoni Jordan jako łącznik pomiędzy krajowym a emigracyjnym środowiskiem filozoficznymmgr Gerard Dmuch (Uniwersytet Zielonogórski)11:00 - 11:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019pt13wrz11:0011:30Tradycje badawcze w polskiej filozofii chrześcijańskiej - XX i XXI wiekudr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK (Akademia Ignatianum)11:00 - 11:30 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

2019pt13wrz11:4512:15Fenomenologia życia w literaturze i literatura w fenomenologii życia. Stanowisko filozoficzne Anny Teresy Tymienieckiejdr Magdalena Mruszczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:45 - 12:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019pt13wrz11:4512:15Wątki religijne w myśli Władysława Stróżewskiegodr Małgorzata Baranowska (Akademia Muzyczna w Krakowie)11:45 - 12:15 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

2019pt13wrz12:1512:45Janina Hosiasson w Cambridge (1929-1930)prof. dr hab. Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński)12:15 - 12:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019pt13wrz12:1512:45Ontologia Ludwiga Wittgensteina w interpretacji Bogusława Wolniewiczamgr Łukasz Kowalik (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

2019pt13wrz12:4513:15zmiana terminuBolesław Miciński - konteksty i powinowactwa filozoficznedr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)12:45 - 13:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019pt13wrz16:3017:00Religia i pewność. Katolicyzm w późnych pismach Stanisława Brzozowskiegomgr Tomasz Herbich (Uniwersytet Warszawski)16:30 - 17:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019pt13wrz17:3018:00Listy z PRLdr hab., prof. nadzw. Piotr Bartula (Uniwersytet Jagielloński)17:30 - 18:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019pt13wrz18:1518:45Wolność w światopoglądzie Jerzego Prokopiukadr Michał Wróblewski (Uniwersytet Gdański)18:15 - 18:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

2019pt13wrz18:4519:15Historia filozofii czy historia idei? Problem statusu metodologicznego filozoficznych badań nad dziejami myśli polskiejdr hab. Andrzej Wawrzynowicz, prof. UAM (Uniwerystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:45 - 19:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej