Sekcja Filozofii Religii

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Trzy problemy "Bożego ukrycia"dr Miłosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)10:30 - 11:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019wt10wrz11:0011:30Argument z ukrytości a perspektywa drugoosobowadr Marek Dobrzeniecki (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)11:00 - 11:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019wt10wrz11:4512:15Niepewność istnienia Boga a ludzka wolnośćdr Stanisław Ruczaj (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019wt10wrz12:1512:45Na czym polega miłość Boga. Krytyka argumentu z ukrytości J. Schellenbergadr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)12:15 - 12:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019wt10wrz17:0017:30Metodologia religii wg J.I.M Bocheńskiegodr Korneliusz Policki (Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim)17:00 - 17:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019wt10wrz17:3018:00Co o przyszłości Petera Van Inwagena wiedzą istota wszechwiedząca i on sam?dr Marek Pepliński (Uniwersytet Gdański)17:30 - 18:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019wt10wrz18:1518:45Teizm bytu doskonałego w ujęciu Jeffa Speaksa i Yujina Nagasawydr Błażej Gębura (III Liceum Ogólnokształcące Im. Unii Lubelskiej w Lublinie)18:15 - 18:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019wt10wrz18:4519:15Hugh McCann o teodyceiprof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)18:45 - 19:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019śr11wrz10:3011:00Perspektywa teodycei egzystencjalnej na podstawie pism religijnych Sørena Kierkegaardadr Andrzej Słowikowski (Instytut Filozofii i Socjologi PAN)10:30 - 11:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019śr11wrz11:0011:30Gnostyckie zrozumienie kierunku rozwoju religii judeo-chrześcijańskiejdr Marek Głogoczowski (Akademia Pomorska w Słupsku, emeritus)11:00 - 11:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019śr11wrz11:4512:15Krytyka oficjalnego chrześcijaństwa w filozofii S. Kierkegaarda i L. Tołstoja - analiza podobieństw i różnicdr Maksymilian Roszyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019śr11wrz12:1512:45Pojęcie życia w filozofii Lwa Szestowamgr Jan Filcek (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019śr11wrz17:0017:30Koncepcja uniwersalnego zakresu zbawienia w myśli F. Schleiermacheradr hab. Wojciech Szczerba, prof. EWST (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna)17:00 - 17:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019śr11wrz17:3018:00Droga człowieka do Boga w filozofii Gabriela Marcelamgr Wojciech Zalewski (Uniwersytet Jagielloński)17:30 - 18:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019śr11wrz18:1518:45Milczenie Boga: problem milczenia Boga w myśli religijnej André Nehera i Abrahama J. Heschelamgr Cezary Rzęchowski (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie)18:15 - 18:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019śr11wrz18:4519:15Relacje między nauką a religią w Islamie w oczach Sayyeda Hosseina Nasramgr Ewelina Grądzka (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie)18:45 - 19:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz10:3011:00O duchowości w świetle filozofiiprof. dr hab. Konrad Waloszczyk (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)10:30 - 11:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz10:3011:00Między naturalizmem a religią: Havy Tirosh-Samuelson krytyka transhumanizmudr hab. Marek Wójtowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)10:30 - 11:00 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz11:0011:30Religia w kulturzedr hab. Włodzimierz Dłubacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:00 - 11:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz11:0011:30Chrześcijaństwo wobec transhumanistycznych koncepcji nieśmiertelnościdr hab. Maciej Bała, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz11:4512:15Pluralizm religijny w epoce postmodernizmu Antoni Torzewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)11:45 - 12:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz11:4512:15Święta sekularność Raimona Panikkara jako odpowiedź na kryzys ekologicznydr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska)11:45 - 12:15 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz12:1512:45Chrześcijańska wiara religijna a teoria cnótdr Paweł Pijas (Uniwersytet Gdański)12:15 - 12:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz12:1512:45Nietypowe odmiany ekstazy mistycznej: K. Rahner, G. Bataille i W. Krysiakmgr Patryk Zając (Uniwersytet Śląski w Katowicach)12:15 - 12:45 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz17:0017:30Czym jest pentekostalizacja? Etyczne aspekty współczesnego uzielonoświątkowienia chrześcijaństwadr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)17:00 - 17:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz17:0017:30Unde malum? Metafizyczna odpowiedź Carla Gustava Jungadr hab. Henryk Machoń, prof. PO (Politechnika Opolska)17:00 - 17:30 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz17:3018:00O Bogu, który był. Próba przezwyciężenia opozycji: teizm – ateizmdr Mieszko Ciesielski (Uniwersytet im. Adama Miskiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz17:3018:00Problem mistycznej nie-etyczności Ostatecznej Rzeczywistości w dialogu Thomasa Mertona i Daisetzo T. Suzukiego w kontekście uwag Alberta Schweitzeramgr Michał Płóciennik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)17:30 - 18:00 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz18:1518:45Francuska duchowość ateistycznamgr Joanna Skurzak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)18:15 - 18:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz18:1518:45Materialne artefakty jako narzędzia religijnego myśleniadr hab. Sławomir Sztajer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:15 - 18:45 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz18:4519:15Filozofia Boga i religia w myśli Heraklita z Efezudr Wojciech Wrotkowski (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)18:45 - 19:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019czw12wrz18:4519:15Filozofia realistyczna jako narzędzie oceny prawdziwości doktryn religijnychdr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:45 - 19:15 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019pt13wrz10:3011:00Myśleć o Bogu po Auschwitz – perspektywa polskadr Joanna Barcik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019pt13wrz11:0011:30Poznanie religijne jako uczestnictwo. Filozofia religii Jana Andrzeja Kłoczowskiegodr Grzegorz Chrzanowski (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie)11:00 - 11:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019pt13wrz11:4512:15Absolut Leszka Kołakowskiegomgr Joanna Janicka (Uniwersytet Śląski)11:45 - 12:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019pt13wrz12:1512:45Religijność i duchowość a przyjmowane poglądy etyczne. Badania nad potocznymi teoriami psychologicznymi w Chinach, Polsce, Ukrainie i Niemczechdr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)12:15 - 12:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019pt13wrz17:0017:30Filozoficzna terapia religiidr hab. Piotr Sikora (Akademia Ignatainum w Krakowie)17:00 - 17:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019pt13wrz17:3018:00Doświadczenie religijnedr Bogdan Dziobkowski (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

2019pt13wrz18:1518:45Problem teopsychologii i teografii w myśli współczesnej (C.G. Jung, H. Bloom, J. Miles)dr Paweł Sznajder (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)18:15 - 18:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii