Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

wrzesień

2019wt10wrz10:3011:00Oświeceniowe korygowanie kartezjanizmuprof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

2019wt10wrz11:0011:30Program epistemologiczny Kartezjuszadr hab. Przemysław Gut, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )11:00 - 11:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

2019wt10wrz11:4512:15Etyka i medycyna jako jedyne owoce nauki Kartezjańskiejdr hab. Tomasz Stegliński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)11:45 - 12:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

2019wt10wrz12:1512:45Henry More wobec dualizmu kartezjańskiegodr Dariusz Kucharski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)12:15 - 12:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

2019wt10wrz17:0017:30John Locke - nowożytny paradygmat naukowy a filozofiaprof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu )17:00 - 17:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019wt10wrz17:3018:00Subiektywizacja percepcji zmysłowej i dwa modele idealizmu w filozofii wczesnonowożytnejdr Bartosz Żukowski (Uniwersytet Łódzki)17:30 - 18:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019wt10wrz18:1518:45Salomona Majmona rozważania o smaku i wyobraźnidr hab. Kinga Kaśkiewicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu )18:15 - 18:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019wt10wrz18:4519:15Podstawy metodologii nauki w XVII wieku według podręczników do logiki Pierre'a Gassendiego i Szkoły z Port Royallic. Zofia Hałęza (Uniwersytet Łódzki)18:45 - 19:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019śr11wrz10:3011:00George Berkeley i John Stuart Mill o pożytkach płynących z religiidr Przemysław Spryszak (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Filozofia a religia

2019śr11wrz11:0011:30Idea Boga w późnych pismach Kantaprof. dr hab. Tomasz Kupś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu )11:00 - 11:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Filozofia a religia

2019śr11wrz11:4512:15Myśl chrześcijańska a refleksja filozoficznadr hab. Marek Urban (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)11:45 - 12:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Filozofia a religia

2019śr11wrz12:1512:45Czy filozofia jest w stanie zastąpić religię? Filozofie nadziei radykalnej od Nietzschego do Meillassouxprof. dr hab. Włodzimierz Lorenc (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Filozofia a religia

2019czw12wrz10:3011:00Habitualności w Husserlowskiej teorii świadomościprof. dr hab. Marek Maciejczak (Politechnika Warszawska)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019czw12wrz11:0011:30Nicolaia Hartmanna stosunek do wolności negatywnejdr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)11:00 - 11:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019czw12wrz11:4512:15Pytanie „Kim jestem ja, tak niestały, byś mimo to, ty liczył na mnie?” jako ognisko filozofii egzystencjalnej Ricoeuradr hab. Jarosław Jakubowski 11:45 - 12:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019czw12wrz12:1512:45Samoświadomość człowieka w epoce przełomudr Paweł Wójs (Uniwersytet Pedagogiczny)12:15 - 12:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019czw12wrz12:4513:15zmiana terminuWspółczesna włoska filozofia polityczna jako filozofia biopolitykidr Mikołaj Ratajczak (Polska Akademia Nauk)12:45 - 13:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019czw12wrz17:0017:30Dlaczego chcemy czynić dobro? Filozofia Sophie de Grouchydr Anna Markwart (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)17:00 - 17:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019czw12wrz17:3018:00Rozum i natura w filozofii Immanuela Kanta i Barucha Spinozymgr Wojciech Kozyra (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019czw12wrz18:4519:15Arthura Schopenhauera teoria pojęć i filozofia językadr Michał Dobrzański (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019pt13wrz10:3011:00Psychologizm, antypsychologizm a nowożytny reprezentacjonizmdr Piotr Szałek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 C-304 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019pt13wrz10:3011:00Pierwszeństwo inferencji względem referencji. Eksplikacja idei inferencjalizmu Roberta B. Brandomadr hab. Tomasz Zarębski (Dolnośląska Szkoła Wyższa)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019pt13wrz11:0011:30Platoński idealizm matematycznie usankcjonowany według wykładni Hermanna Cohenadr Anna Agnieszka Musioł (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:00 - 11:30 C-304 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019pt13wrz11:0011:30Kazimierza Twardowskiego koncepcja analizy pojęćdr Marcin Będkowski (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019pt13wrz11:4512:15Heinrich Rickert a problem stanowiska immanencjidr hab. Tomasz Kubalica (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:45 - 12:15 C-304 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019pt13wrz11:4512:15Ericha Fromma koncepcja człowiekadr Tadeusz Sznajderski (Uniwersytet Gdański)11:45 - 12:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019pt13wrz12:1512:15Refleksja jako źródło kultury. Filozofia transcendentalna Hansa Wagneradr Alicja Pietras (Uniwersytet Śląski w Katowicach)12:15 - 12:15 C-304 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019pt13wrz17:0017:30Il n’y a donc pas un temps des philosophes? Spór Bergsona z Einsteinem o istotę czasumgr Anna Kuszmiruk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)17:00 - 17:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019pt13wrz17:3018:00Rosja XIX/XX wieku w dziełach Lou Andreas-Salomémgr Katarzyna Turonek-Ostrowska (Uniwersytet Zielonogórski)17:30 - 18:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019pt13wrz18:1518:45Nie tylko neopozytywiści. Clarence Irving Lewis - zapomniany ojciec amerykańskiej filozofii analitycznejmgr Dominik Jarczewski (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)18:15 - 18:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019pt13wrz18:4519:15Galena Strawsona krytyka narratywizmudr Jacek Jarocki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )18:45 - 19:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

2019pt13wrz19:1519:45Leszek Kołakowski jako przykład filozofowania w kontekście dziejów filozofiimgr Joanna Janicka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)19:15 - 19:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej