aktualności

Wyposażenie sal, WiFi, prezentacje

  • Wszystkie sale, w których będą odbywać się obrady, są wyposażone w projektory multimedialne i tablice typu flipchart lub whiteboard.
  • P.T. Prelegentom zapewniamy dostęp do komputerów z systemem Windows i programami PowerPoint lub PowerPoint Viewer oraz Adobe Reader wraz z aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.
  • Łączny czas przeznaczony na jedno wystąpienie w sekcji tematycznej to 30 min., w tym 20 min,. referatu + 10 min. dyskusji. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie tego reżimu czasowego.
  • Ze względów organizacyjnych prosimy wgrywanie i sprawdzenie prezentacji przed sesjami referatowymi oraz o korzystanie w czasie wystąpień tylko z udostępnionego sprzętu komputerowego (tj. bez podłączania komputerów osobistych).
  • W miejscu obrad, na terenie Kampusu Głównego KUL, działa sieć EDUROAM. Ponadto specjalnie dla Uczestników Zjazdu udostępniliśmy sieć WiFi pn. Zjazd_Filozoficzny. Hasło dostępowe to:

KUL_1918

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *