programwykład plenarny

Zagadka przyczynowości – prof. Jacek Jadacki

Z radością informujemy, że zaproszenie do wygłoszenia Wykładu Otwierającego XI Polski Zjazd Filozoficzny przyjął Pan Prof. Jacek J. Jadacki.

Wykład Otwierający

Zagadka przyczynowości – Jacek Jadacki

Związek przyczynowo-skutkowy jest jedną z najważniejszych relacji ontologicznych. Świadczy o tym m.in. to, że pojęciem związku przyczynowo-skutkowego posługujemy się zarówno w życiu (stosunki prawne włączając), jak i w różnych dziedzinach nauki, m.in. w fizyce, biologii, psychologii (por. motywacja), medycynie (por. czynniki chorobotwórcze), prakseologii (por. sprawstwo) i – last but not least – w teologii (por. creatio).

Wykład wypełni analiza tego pojęcia, która będzie zmierzała do wykazania, że mamy w istocie do czynienia z wieloma pojęciami związku przyczynowo-skutkowego – i do rekonstrukcji wyodrębnionych w wyniku tej analizy pojęć. Zanalizowane zostaną także zależności między nimi.

Rzuci to, jak wolno sądzić, nowe światło na odwieczne spory filozoficzne dotyczące kauzalizmu, determinizmu i kreacjonizmu.

2 thoughts on “Zagadka przyczynowości – prof. Jacek Jadacki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *