Unia Lubelska

W 1569 roku odbył się w Lublinie sejm, który doprowadził do zacieśnienia związku między Polską a Litwą. Zaprzysiężony w mieście dokument unii polsko-litewskiej głosił: Już Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, ale także nieróżna ale jedna spólna Rzeczpospolita, która się z obu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. Przyczyny Unii Lubelskiej Idea ponownego i trwałego zarazem uregulowania spraw polsko-litewskich kształtowała się przez cały … Czytaj dalej Unia Lubelska