aktualności

Unia facta est cum ducatus Lytwanie

“Unia z Księstwem Litewskim stała się faktem” – głosi napis pozostawiony w Kaplicy Trójcy Świętej przez Piotra Jeżewskiego herbu Prus. Kaplica Trójcy Świętej świadkiem Unii Lubelskiej!

W 1569 roku odbył się w Lublinie sejm, który doprowadził do zacieśnienia związku między Polską a Litwą. Zaprzysiężony w mieście dokument unii polsko-litewskiej głosił:

Już Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, ale także nieróżna ale jedna spólna Rzeczpospolita, która się z obu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła.

Unia Lubelska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *