Uroczyste Otwarcie XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego

Dziekan Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić Uroczyste Otwarcie XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek, 9 września 2019 r. o godz. 15.00 (Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny KUL).

Program
Uroczyste otwarcie XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego

Wykład inauguracyjny
Prof. dr hab. Jacek Jadacki – Zagadka przyczynowości

Koncert Caravana Banda

Uroczysta kolacja inauguracyjna