Zebranie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich

Zebranie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich

Serdecznie zapraszamy na zebranie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich.

Sekcja Filozoficzna Wykładowców Uczelni Katolickich to środowisko profesorów i wykładowców filozofii wyższych uczelni katolickich w Polsce działające przy Radzie Naukowej Konferencji Episkopatu Polski; wcześniej funkcjonowała jako Sekcja Profesorów i Wykładowców Filozofii działająca przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.30 12 września 2019 r. w sali CTW-113.

Historia filozofii a filozofia. Panel dyskusyjny

Historia filozofii a filozofia

Historyk filozofii znajduje się poniekąd w sytuacji etyka oceniającego ludzki czyn. Zadaje on, czy też nie zadaje sobie pytania: co jest istotne w analizowanej filozofii? I na tak postawione pytanie odpowiada w pierwszym rzędzie: intencja. Zatem również w odniesieniu do historyka filozofii ważne jest poznanie zamiaru, z jakim analizowany filozof podejmuje określony problem. Ta kwestia jest zresztą najbardziej dyskusyjna, gdyż ujawnia się tu zarzewie konfliktu: czy poznanie intencji, stoi w sprzeczności z pożądanym dystansem?