Sympozja specjalne

Zapraszamy do zgłaszania sympozjów tematycznych. Propozycje tematów sympozjów, które mogłyby odbyć się w ramach poszczególnych sekcji tematycznych wraz z uzasadnieniem i wskazaniem osób prowadzących, prosimy zgłaszać  P.T. Przewodniczącym sekcji lub przesłać na adres zjazdfilozoficzny@kul.pl.