Principia – zaproszenie do nadsyłania publikacji

Szanowni Państwo, Uczestnicy Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Lublinie! W imieniu czasopisma „Principia” – wydawanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego – chcielibyśmy poinformować, że najbliższy numer (tom 2020) czasopisma ma być poświęcony publikacji wybranych wystąpień zjazdowych – czy też artykułów powstałych na bazie tych wystąpień. W związku z tym chcielibyśmy Państwa zaprosić do nadsyłania artykułów proponowanych do publikacji. Jednocześnie winni jesteśmy następujące wyjaśnienie. W minionych latach to warszawski […]