Wyposażenie sal, WiFi, prezentacje

Wszystkie sale, w których będą odbywać się obrady, są wyposażone w projektory multimedialne i tablice typu flipchart lub whiteboard. P.T. Prelegentom zapewniamy dostęp do komputerów z systemem Windows i programami PowerPoint lub PowerPoint Viewer oraz Adobe Reader wraz z aktualnym oprogramowaniem antywirusowym. Łączny czas przeznaczony na jedno wystąpienie w sekcji tematycznej to 30 min., w tym 20 min,. referatu + 10 min. dyskusji. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie tego reżimu […]