Wykłady plenarne

XI Polski Zjazd Filozoficzny to sześć dni obrad. Każdego dnia zostanie wygłoszony jeden wykład plenarny.