Panele dyskusyjne

W trakcie XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego odbędzie się osiem paneli dyskusyjnych.