Dojazd, miejsce obrad i bagaże

Recepcja i rejestracja Uczestników
poniedziałek – hall Gmachu Głównego KUL
wtorek-sobota – hall Centrum Transferu Wiedzy

Uroczysta Inauguracja Zjazdu
Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL

Obrady XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego
będą odbywały się w Centrum Transferu Wiedzy KUL, a także w Gmachu Głównym KUL i w Collegium Joannis Pauli II na terenie Kampusu Głównego KUL w Lublinie.