Lubelska Szkoła Filozoficzna

W czasie panelu dyskusyjnego proponujemy zatrzymać się nad określeniem podwalin, jakie Lubelska Szkoła Filozoficzna położyła w metafizyce (z antropologią, filozofią religii i filozofią kultury), dostrzec jej interakcje przede wszystkim z metodologią nauk i szeroko rozumianą logiką oraz dokonać syntetyzującego spojrzenia na Szkołę i jej dokonania, by w części drugiej z udziałem uczestników panelu zastanowić się nad wartością poznawczą filozofowania, charakterystycznego dla Szkoły, we współczesnych badaniach filozoficznych, także w dyscyplinach filozoficznych spoza rdzenia Szkoły.