Zjazdowy Kalendarz

Wszystkie wydarzenia Zjazdu (wykłady plenarne, panele dyskusyjne, wystąpienia w sesjach tematycznych i wydarzenia specjalne) udostępnione w programie online zapisane są w formacie ułatwiającym bardzo łatwy {jednym kliknięciem} ich import do różnych kalendarzy zewnętrznych.
Jak to zrobić?