Filozofia w szkole

Odkąd zacząłem się interesować dydaktyką filozofii, podstawowym pytaniem, które sobie zadawałem, było: co powinno być zadaniem szkolnego nauczania filozofii, czyli co lekcje filozofii powinny wnosić do ogólnego wykształcenia ucznia. Jest to trudne pytanie, bo z powodu długiej przerwy w nauczaniu filozofii w szkole nie mamy żadnego wzorca, nawet takiego, który można byłoby skrytykować lub wyśmiać. Jedynym w miarę ustalonym modelem kształcenia filozoficznego jest model akademicki, o którym z góry można powiedzieć, że do naśladowania w szkole się nie nadaje. Powodów po temu jest kilka.

Przewodniczący Sekcji tematycznych

Lista Przewodniczących poszczególnych sekcji tematycznych. Sekcja Ontologii i Metafizyki dr hab. Marek Piwowarczyk (KUL) Sekcja Epistemologii i Metafilozofii prof. Marek Hetmański (UMCS) Sekcja Logiki dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (UW) Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW) Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki prof. Ryszard Kleszcz (UŁ) Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa ks. prof. Janusz Mączka (UPJPII) Sekcja Filozofii Techniki Prof. Lech W. Zacher Sekcja Filozofii Umysłu […]