Ważne informacje organizacyjne

Ważne terminy:
7 stycznia 2019 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe, nadsyłania abstraktów i przyjmowania opłat za uczestnictwo w Zjeździe
17 czerwca 2019 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe i nadsyłania abstraktów wystąpień
21 czerwca 2019 – ostateczny termin przesłania decyzji dotyczących przyjęcia abstraktów
30 czerwca 2019 – ostateczny termin dokonywania opłat związanych ze Zjazdem
31 lipca 2019 – ostateczny termin rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe umożliwiający zwrot 85% dokonanej wpłaty
9-14 września 2019 – XI Polski Zjazd Filozoficzny