Etyka życia publicznego. Panel dyskusyjny

Etyka życia publicznego

Spośród mnogich tematów etyki życia publicznego proponuję do dyskusji dwa, zawsze ważne, a dziś – także w Polsce – szczególnie aktualne:

1. Modele demokracji. Respekt dla tradycji a wyzwania współczesności: konserwatyzm czy liberalizm?
2. Filozofia narodu. Czy i czym różni się patriotyzm od nacjonalizmu?