aktualnościprogramsympozjum

Sympozjum poświęcone pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

Sympozjum poświęcone pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum poświęconym pamięci i dziełu Profesora Leona Koja. W bieżącym roku przypada dziewięćdziesiąta rocznica jego urodzin. Profesor był jednym z najwybitniejszych polskich semiotyków i filozofów języka. Wyjątkowe są także Jego osiągnięcia naukowe w zakresie logiki filozoficznej, metodologii i etyki. Sympozjum odbędzie się 11 września (środa) 2019 roku jako podsekcja w ramach obrad Sekcji Semiotyki i Filozofii Języka. Szczególne zaproszenie kierujemy do szerokiego grona Jego uczniów i współpracowników, którzy podejmują i kontynuują badania problematyki obecnej w pracach Profesora. Żywimy głębokie przekonanie, że spotkanie i dyskusja w czasie Zjazdu Filozoficznego pozwoli na integrację środowiska, któremu bliska jest tematyka badań prowadzonych przez prof. Leona Koja, jak i osoba Profesora.

Z wyrazami szacunku,
Jacek Paśniczek

Profesor Leon Koj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *