wystąpienia odwołane

Wystąpienia odwołane

wt10wrz18:1518:45Społeczny a normatywny wymiar prawa w perspektywie pragmatyzmu analitycznegomgr Weronika Dzięgielewska, mgr Wojciech Rzepiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:15 - 18:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz11:0011:30Cognitive Metaphysics for Immediate Truthmakersprof. dr hab. Adam Przepiórkowski (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Gości Zagranicznych/Foreign Guest Section

wt10wrz18:1518:45Filozofia polityczna Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150. rocznicę śmiercidr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)18:15 - 18:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

wt10wrz12:1512:45Fenomenologiczna oczywistość świadomości w świetle badań korpusowych języka polskiego i angielskiegomgr Michał Wyrwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)12:15 - 12:45 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

wt10wrz17:0017:30Dynamiczne podejście do fizyki relatywistycznej jako stanowisko relacjonistycznemgr Damian Luty (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:00 - 17:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wt10wrz17:3018:00Argumentacji z ,,Madagaskaru'' ciąg dalszydr Filip Kawczyński (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

śr11wrz11:4512:15Definicja substancji w nowej njaji i jej użycie w sporze o naturę świadomościdr Małgorzata Ruchel (Uniwersytet Jagielloński), mgr Marek Łyczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz18:4519:15Analiza kulturowej logiki późnego kapitalizmu w ujęciu Jamesona i PasoliniegoLic. Mikołaj Bojnarowicz (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

śr11wrz18:1518:45Muzyczna afordancja czy reprezentacja?mgr Tomasz Szubart (Uniwersytet Jagielloński)18:15 - 18:45 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

śr11wrz17:0017:30Koncepcja uniwersalnego zakresu zbawienia w myśli F. Schleiermacheradr hab. Wojciech Szczerba, prof. EWST (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna)17:00 - 17:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

śr11wrz17:3018:00Problem definicji w prototetyce Stanisława Leśniewskiegodr Ryszard Miszczyński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)17:30 - 18:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

czw12wrz11:0011:30Od idei samorództwa i kosmicznego pochodzenia życia do bilinearnych teorii biogenezydr hab. Adam Świeżyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz11:4512:15Refleksja filozoficzna nad eksperymentami psycholingwistycznymimgr Katarzyna Rychter (Uniwersytet Śląski)11:45 - 12:15 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

czw12wrz18:4519:15Adaptacyjne badania kliniczne (outcome-adaptive trials)mgr Marcin Dudek (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

pt13wrz11:0011:30Kategoria absurdu w “Księdze niepokoju” Fernanda Pessoimgr Paulina Frankiewicz (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

pt13wrz17:3018:00Nowy Realizm kontra Krytyczny Realizm: Zapomniana odsłona tradycyjnego sporudr Jacek Jarocki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz12:1512:45Religijność i duchowość a przyjmowane poglądy etyczne. Badania nad potocznymi teoriami psychologicznymi w Chinach, Polsce, Ukrainie i Niemczechdr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)12:15 - 12:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz18:1518:45Ból i jego metafory: Fenomenologia i hermeneutyka jako filozofie klinicznedr Wojciech Mackiewicz (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich)18:15 - 18:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz19:1519:45Mrożek - filozofmgr Sara Kurowska (Uniwersytet Łódzki)19:15 - 19:45 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

pt13wrz18:4519:15Kłopotliwa zmiana, czyli Jana Burydana zmagania ze zmianą jakościowąDaria Michel (Uniwersytet Łódzki)18:45 - 19:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

pt13wrz10:3011:00Problematyka metafizyczna w filozofii Izydory Dąmbskiejdr Zbigniew Orbik (Politechnika Śląska)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej