agenda

terminy

Ważne terminy:

  • 7 stycznia 2019 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe, nadsyłania abstraktów i przyjmowania opłat za uczestnictwo w Zjeździe
  • 31 maja 17 czerwca 2019 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe i nadsyłania abstraktów wystąpień
  • 21 czerwca 2019 – ostateczny początkowy termin przesyłania decyzji dotyczących przyjęcia abstraktów
  • 30 czerwca 15 lipca 2019 – ostateczny termin dokonywania opłat związanych ze Zjazdem
  • 31 lipca 2019 – ostateczny termin rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe umożliwiający zwrot 85% dokonanej wpłaty
  • 9-14 września 2019 – XI Polski Zjazd Filozoficzny