Polski Zjazd Filozoficzny

środa

wrzesień

pon09wrz(wrz 9)12:00wt10(wrz 10)16:00Franciszkański Hofman. Wystawa w Muzeum KUL12:00 - 16:00 (10) Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wt10wrz10:0016:00szczególnie polecamyKiermasz książek naukowych10:00 - 16:00 Atrium Collegium Norwidianum

wt10wrz(wrz 10)12:00śr11(wrz 11)16:00Franciszkański Hofman. Wystawa w Muzeum KUL12:00 - 16:00 (11) Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wt10wrz17:1519:15Spacer Filozofów po Lublinie17:15 - 19:15 Spotkanie przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Litewski

wt10wrz18:4519:15zmiana terminuKondycja post-prawdziwościowa, nauka protestancka, a funkcjonowanie współczesnej politykidr Rafał Paweł Wierzchosławski (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)18:45 - 19:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz09:0010:30szczególnie polecamySamoświadomość i sceptycyzmprof. dr hab. Renata Ziemińska09:00 - 10:30 CTW-408 (Centrum Transferu Wiedzy)

śr11wrz10:0016:00szczególnie polecamyKiermasz książek naukowych10:00 - 16:00 Atrium Collegium Norwidianum

śr11wrz10:3011:00Kulturowe obrazy świata: Odpowiedzialność uczonego w perspektywie humanistyki wyjaśniającej i rozumiejącejprof. dr hab. Barbara Kotowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)10:30 - 11:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

śr11wrz10:3011:00George Berkeley i John Stuart Mill o pożytkach płynących z religiidr Przemysław Spryszak (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Filozofia a religia

śr11wrz10:3011:00Kwestia kognitywnej adekwatności modelu podobieństwa w przestrzeni pojęciowej. Empiryczna analiza porównawczadr Aleksander Gemel (Uniwersytet Łódzki)10:30 - 11:00 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

śr11wrz10:3012:45Filozofie Wschodu10:30 - 12:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz10:3012:45szczególnie polecamyPytanie o metodologię nauk dziśAndrzej Bronk, Zygmunt Hajduk, Jacek Jadacki, Stanisław Janeczek, Kazimierz Jodkowski, Paweł Kawalec, Agnieszka Lekka-Kowalik, Stanisław Majdański, Tadeusz Szubka, Rafał Wierzchosławski, Urszula Żegleń10:30 - 12:45 CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki sympozjum lub panel:Pytanie o metodologię nauk dziś

śr11wrz10:3011:00Prezentacja autorskiego programu nauczania etyki dla czteroletniego liceum ogólnokształcącegodr Łukasz Nysler (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna)10:30 - 11:00 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

śr11wrz10:3011:00Skrajny arystotelizm ,,Wacława" Juliusza Słowackiegodr Arkadiusz Dul (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

śr11wrz10:3011:00Antropologia fundamentalna Michaela Landmanna - zamysł, realizacja, perspektywydr hab. Witold Glinkowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)10:30 - 11:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

śr11wrz10:3011:00Liberalizm i problem nierównościprof. dr hab. Justyna Miklaszewska (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz10:3011:00Ostatnie świadectwo helleńskiej myśli pedagogicznej. Jamblicha z Chalkis list o wychowaniu dziecidr hab. Marcin Wasilewski, prof. uczelni (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)10:30 - 11:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz10:3011:00O niewczesnych pożytkach z Austinadr hab. Józef Tarnowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)10:30 - 11:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

śr11wrz10:3011:00Skąd pochodzi dowód matematycznydr hab. Piotr Błaszczyk, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny)10:30 - 11:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

śr11wrz10:3011:00Ontologiczna interpretacja zasady przyczynowości a transferencyjna koncepcja związku przyczynowego: casus mechanizmu Kozai-Lidowa i układu Algolaprof. dr hab. Zenon Roskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz10:3011:00O pojęciu porozumienia semantycznego (samaya, saṁketa) w filozofii indyjskiejdr Ołena Łucyszyna (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz10:3011:00Prawda, postprawda i co dalej? Tak naprawdędr hab. Józef Dębowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)10:30 - 11:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

śr11wrz10:3011:00Uporczywa terapia czy terapia medycznie daremna?dr Marcin Ferdynus (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

śr11wrz10:3011:00Izolacja i integracja - z zagadnień estetyki międzykulturowejdr hab. Anna Kawalec, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

śr11wrz10:3011:00Adolf Reinach i performatywna ontologia bytu społecznegoprof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski (Uniwersytet Szczeciński)10:30 - 11:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

śr11wrz10:3011:00How We Perceive the Universe (based on Plato’s “Cratylus” and Proclus’ “Commentary”)dr Pavlo Sodomora (Danylo Halytsky Lviv National Medical University)10:30 - 11:00 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Gości Zagranicznych/Foreign Guest Section

śr11wrz10:3011:00O dowodzie w matematyceprof. dr hab. Roman Murawski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)10:30 - 11:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

śr11wrz10:3011:00Performatywność pojęć etycznychdr Karolina Rozmarynowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

śr11wrz10:3011:00zmiana terminuFilozofia prawa Juliusza Makarewiczadr Sabina Prejsnar-Szatyńska10:30 - 11:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz10:3011:00Perspektywa teodycei egzystencjalnej na podstawie pism religijnych Sørena Kierkegaardadr Andrzej Słowikowski (Instytut Filozofii i Socjologi PAN)10:30 - 11:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

śr11wrz10:3011:00Magia robotówdr hab. Maciej Musiał, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)10:30 - 11:00 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

śr11wrz11:0011:30Śmierć organizmu vs. śmierć jako nieodwracalna utrata statusu moralnego człowiekadr Piotr Grzegorz Nowak (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

śr11wrz11:0011:30Gnostyckie zrozumienie kierunku rozwoju religii judeo-chrześcijańskiejdr Marek Głogoczowski (Akademia Pomorska w Słupsku, emeritus)11:00 - 11:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

śr11wrz11:0011:30Pojęcie obliczenia a pojęcie dowodu w matematyceprof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

śr11wrz11:0011:30Normatywność kulturowa i hierarchiczno-strukturalne modele treści według Karola Irzykowskiegodr hab. Maria Gołębiewska, prof. PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

śr11wrz11:0011:30Idea Boga w późnych pismach Kantaprof. dr hab. Tomasz Kupś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu )11:00 - 11:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Filozofia a religia

śr11wrz11:0011:30Stanisław Kamiński: Logik, historyk logiki i filozof logikidr hab. Gabriela Besler (Uniwersytet Śląski)11:00 - 11:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

śr11wrz11:0011:30Myśl J. G. Fichtego oraz F. W. J. Schellinga w twórczości Juliusza Słowackiegomgr Elżbieta Szyngiel (Uniwersytet Wrocławski)11:00 - 11:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

śr11wrz11:0011:30Metoda egzegetyczna Orygenesa a szkoła katechetyczna w Aleksandriidr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)11:00 - 11:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz11:0011:30Racjonalność w dziedzinie prawa w koncepcji Maxa Weberamgr Karol Gregorczuk (Uniwersytet Gdański)11:00 - 11:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz11:0011:30Dylematy nauczania filozofii w szkole średniej. Między teorią i praktykąmgr Zbigniew Zdunowski 11:00 - 11:30 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

śr11wrz11:0011:30Czy religia powinna być tolerowana w szczególny sposób?dr hab. Krzysztof Guczalski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz11:0011:30Semantyczne i formalno-ontologiczne aspekty analizy funkcji przymiotników atrybutywnychdr Filip Kobiela (Akademia Wychowania Fizycznego im B. Czecha w Krakowie)11:00 - 11:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

śr11wrz11:0011:30Od wyjaśniania przyczynowego do opisu naukowego i z powrotem: Spektrum kategorii determinacji w kontekście współczesnych nauk przyrodniczychdr Mariusz Tabaczek (Instytut Tomistyczny)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz11:0011:30Człowiek ma ciało czy jest ciałem? O antydualistycznej antropologii Gabriela Marcelamgr Wojciech Zalewski (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

śr11wrz11:0011:30Rozważania somaestetyczneprof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

śr11wrz11:0011:30Konsekwencje systemowe antykonwencjonalizmu w filozofii języka mimansydr Monika Nowakowska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz11:0011:30How moral perception is possibledr Artur Szutta (Uniwersytet Gdański)11:00 - 11:30 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Gości Zagranicznych/Foreign Guest Section

śr11wrz11:0011:30Czy wiem, co robię? Wiedza sprawcy o działaniumgr Adam Wierzbicki, dr Michał Barcz (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

śr11wrz11:0011:30Adaptacja środowiskowa i adaptacja środowiska w robotyce ewolucyjnejmgr Anna Sarosiek (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

śr11wrz11:0011:30Czym jest, czym nie może być i czym mogłaby być obrazowa teoria sądów logicznychdr Piotr Kozak (Uniwersytet w Białymstoku)11:00 - 11:30 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

śr11wrz11:0011:30Intuicja niezgody w kontekstualizmiemgr Natalia Karczewska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

śr11wrz11:4512:15Czy dobrzy mogą mniej wiedzieć? Epistemiczny efekt efektu ubocznego a wiedza o konsekwencjach działańmgr Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

śr11wrz11:4512:15Istota i typologia złej radości (Schadenfreude)dr Filip Kobiela (Akademia Wychowania Fizycznego im B. Czecha w Krakowie)11:45 - 12:15 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

śr11wrz11:4512:15Kategoria objawienia w fenomenologii Jean-Luca Marionamgr Szczepan Urbaniak (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

śr11wrz11:4512:15Czynnik społeczny w sądownictwie społeczeństwa typu gesellschaft- dysonanse.mgr Magdalena Skoneczna (Uniwersytet Łódzki)11:45 - 12:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz11:4512:15Niezgoda i nieostrośćprof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

śr11wrz11:4512:15Początki edukacji etycznej - kształtowanie kompetencji potrzebnych do uczenia (się) etykidr Maria Pleskaczyńska (Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Wilanowie)11:45 - 12:15 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

śr11wrz11:4512:15"Każdy filozof ma swojego Kanta" - kantowskie inspiracje w filozofii fizyki Alberta Einsteinadr hab. Wojciech Grygiel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz11:4512:15O pojęciu dobra z nieustającym odnoszeniem się do gospodarki. Jakie jest aksjologiczne „zaplecze” społeczeństwa collaborative consumption (społeczeństwa wspólnej konsumpcji)?dr Karolina Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)11:45 - 12:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

śr11wrz11:4512:15Virtues and Flourishing. A Case for the Virtue of Justicemgr Ziemowit Gowin (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Gości Zagranicznych/Foreign Guest Section

śr11wrz11:4512:15Synestezja jako strategia przełamywania barier w procesie odbioru dzieła sztuki – teoria i praktykadr Agnieszka Gralińska-Toborek (Uniwersytet Łódzki), mgr Paulina Długosz (Uniwersytet Łódzki, Muzeum Miasta Łodzi)11:45 - 12:15 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

śr11wrz11:4512:15Definicja substancji w nowej njaji i jej użycie w sporze o naturę świadomościdr Małgorzata Ruchel (Uniwersytet Jagielloński), mgr Marek Łyczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz11:4512:15Myśl chrześcijańska a refleksja filozoficznadr hab. Marek Urban (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)11:45 - 12:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Filozofia a religia

śr11wrz11:4512:15Problem identyczności przedmiotów nierozróżnialnych a istnienie utworu literackiegoDorota Kryj11:45 - 12:15 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

śr11wrz11:4512:15Droga do zrozumienia śmierci w ujęciu Elizabeth Kübler-Rossmgr Dorota Halina Kutyła (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

śr11wrz11:4512:15Dwie drogi filozofii w Bizancjum. Komentatorzy i dogmatycydr hab. Anna Palusińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II)11:45 - 12:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz11:4512:15New Science of Infinitydr hab. Piotr Błaszczyk, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)11:45 - 12:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

śr11wrz11:4512:15Jednostka wobec państwa - dylematy indywidualizmudr hab. Katarzyna Haremska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz11:4512:15Treść i normatywność w przetwarzaniu predykcyjnymdr Michał Piekarski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

śr11wrz11:4512:15Robot humanoidalny jako podmiot czy przedmiot interakcji społecznejmgr Łukasz Sarowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

śr11wrz11:4512:15Rola "Boga i palingenezy" w kształtowaniu się poglądów filozoficznych Augusta Cieszkowskiegomgr Krystian Pawlaczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej