sponsor

Organizacja konferencji „XI Polski Zjazd Filozoficzny”
– zadanie finansowane w ramach umowy Nr 782/P-DUN/2019
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

 

Sponsorzy

 

Marszałek Województwa Lubelskiego

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Lublin