Polski Zjazd Filozoficzny

piątek

wrzesień

pon09wrz(wrz 9)12:00wt10(wrz 10)16:00Franciszkański Hofman. Wystawa w Muzeum KUL12:00 - 16:00 (10) Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wt10wrz(wrz 10)12:00śr11(wrz 11)16:00Franciszkański Hofman. Wystawa w Muzeum KUL12:00 - 16:00 (11) Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wt10wrz17:1519:15Spacer Filozofów po Lublinie17:15 - 19:15 Spotkanie przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Litewski

śr11wrz(wrz 11)12:00czw12(wrz 12)16:00Franciszkański Hofman. Wystawa w Muzeum KUL12:00 - 16:00 (12) Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

śr11wrz17:1519:15Spacer Filozofów po Lublinie17:15 - 19:15 Spotkanie przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Litewski

czw12wrz(wrz 12)12:00pt13(wrz 13)16:00Franciszkański Hofman. Wystawa w Muzeum KUL12:00 - 16:00 (13) Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

czw12wrz17:1519:15Spacer Filozofów po Lublinie17:15 - 19:15 Spotkanie przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Litewski

pt13wrz09:0010:30szczególnie polecamyKonsumpcyjna absolutyzacja wolnościprof. dr hab. Lesław Hostyński09:00 - 10:30 CTW-408 (Centrum Transferu Wiedzy)

pt13wrz10:0013:00Kierunki rozwoju współczesnej architekturyBogna J. Gladden-Obidzińska10:00 - 13:00 Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1, Lublin organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

pt13wrz10:3012:45W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku10:30 - 12:45 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

pt13wrz10:3011:00Słabe punkty pragmatycznego naturalizmu metodologicznegodr Dariusz Sagan (Uniwersytet Zielonogórski)10:30 - 11:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

pt13wrz10:3011:00Teoria części czasowej inspirowana koncepcją porządku zdarzeń według S. K. Thomasonadr Marek Porwolik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

pt13wrz10:3011:00Psychologizm, antypsychologizm a nowożytny reprezentacjonizmdr Piotr Szałek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 C-304 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

pt13wrz10:3011:00Pierwszeństwo inferencji względem referencji. Eksplikacja idei inferencjalizmu Roberta B. Brandomadr hab. Tomasz Zarębski (Dolnośląska Szkoła Wyższa)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

pt13wrz10:3011:00Prawo do niewątpieniadr Miłosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)10:30 - 11:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

pt13wrz10:3011:00Cnotliwi wyborcy a jakość debaty publicznejdr Artur Szutta (Uniwersytet Gdański)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

pt13wrz10:3011:00Humanizm chrześcijański u przedstawicieli XII-wiecznej paryskiej Szkoły Wiktorynówdr hab. Wanda Bajor, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz10:3011:00Gentilis da Cingoli: Tradycja gramatyki spekulatywnejdr hab. Andrzej Rogalski, prof. PWSTE (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)10:30 - 11:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

pt13wrz10:3012:45szczególnie polecamyFilozofia w Polsce po reformie: szanse i zagrożeniaJan Woleński, Joanna Golińska-Pilarek, Dariusz Łukasiewicz, Adam Grzeliński, moderator Piotr Gutowski10:30 - 12:45 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy)

pt13wrz10:3011:00Doświadczenie Innego: Postkolonialne konfiguracje rasizmudr hab. Elżbieta Pakszys, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)10:30 - 11:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz10:3011:00Myśleć o Bogu po Auschwitz – perspektywa polskadr Joanna Barcik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

pt13wrz10:3011:00Rola retoryki w polityce w ujęciu Richarda Weaveramgr Kacper Sakowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )10:30 - 11:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

pt13wrz10:3011:00Wkład Karola Wojtyły w powstanie i rozwój Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowiemgr Kamil Trombik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)10:30 - 11:00 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

pt13wrz10:3011:00Mistyczna koncepcja przyczynowania bytu w "Gwieździe zbawienia" Franza Rosenzweigadr hab. Katarzyna Kornacka, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)10:30 - 11:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

pt13wrz10:3011:00Hybrydowe systemy poznawcze – natura i rodzajedr hab. Robert Poczobut (Uniwersytet w Białymstoku)10:30 - 11:00 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

pt13wrz10:3011:00Czy humanistyka może być nauką ścisłą?, czyli kolejna odsłona sporu naturalizm – antynaturalizmdr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)10:30 - 11:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

pt13wrz10:3011:00Anzelm z Canterbury: natura, porządek, Bógdr Monika Malmon (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)10:30 - 11:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz10:3011:00Danetyzacja – implikacje epistemologicznedr hab. Grażyna Osika, prof. PŚ (Politechnika Śląska)10:30 - 11:00 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

pt13wrz10:3011:00zmiana terminuFilozofowie pochodzenia żydowskiego związani z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennegodr Anna Smywińska-Pohl (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

pt13wrz10:3011:00Co mówią o przekonaniach loterie?dr hab. Krystyna Misiuna (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz10:3011:00Problematyka metafizyczna w filozofii Izydory Dąmbskiejdr Zbigniew Orbik (Politechnika Śląska)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

pt13wrz11:0011:30W jaki sposób Demiurg tworzy świat podług ideidr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

pt13wrz11:0011:30Kategoria absurdu w “Księdze niepokoju” Fernanda Pessoimgr Paulina Frankiewicz (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

pt13wrz11:0011:30Nieznany traktat Jana Aurifabera o zdarzeniach przyszłych przygodnych (Erfurt CA. 2° 346, fol. 29ra-30rb)mgr Łukasz Tomanek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:00 - 11:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz11:0011:30Argumenty za i przeciw formułowaniu polityk publicznych w oparciu o podejście behawioralnemgr Maria Pawińska (Uniwersytet Śląski)11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

pt13wrz11:0011:30Tradycje badawcze w polskiej filozofii chrześcijańskiej - XX i XXI wiekudr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK (Akademia Ignatianum)11:00 - 11:30 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

pt13wrz11:0011:30Niebezpieczne związki epistemologii i polityki, czyli demokracja w erze internetudr Andrzej Karalus (Politechnika Gdańska)11:00 - 11:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz11:0011:30Między hermeneutyczną anagoge a retoryczną sublimitas: Jan Kasjan i chrześcijańskie rozumienie wzniosłościdr Bogna Kosmulska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz11:0011:30Kompozycyjność języka w filozofii Gottloba Fregegomgr Krystian Bogucki (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

pt13wrz11:0011:30Modalność Basa van Fraassena modalnej interpretacji fizyki kwantowejmgr Elżbieta Drozdowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:00 - 11:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

pt13wrz11:0011:30"Racje serca". O sensowności uczućdr Piotr Janik (Akademia Ignatianum w Krakowie)11:00 - 11:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

pt13wrz11:0011:30Platoński idealizm matematycznie usankcjonowany według wykładni Hermanna Cohenadr Anna Agnieszka Musioł (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:00 - 11:30 C-304 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

pt13wrz11:0011:30Czy procesy społeczne podlegają prawidłowościom? Rozważania metodologiczne.dr hab. Grażyna Musiał, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)11:00 - 11:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

pt13wrz11:0011:30Oczekiwanie – ślady fenomenologii w twórczości Simone WeilKarolina Fiutak11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

pt13wrz11:0011:30Zbigniew Antoni Jordan jako łącznik pomiędzy krajowym a emigracyjnym środowiskiem filozoficznymmgr Gerard Dmuch (Uniwersytet Zielonogórski)11:00 - 11:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

pt13wrz11:0011:30Kazimierza Twardowskiego koncepcja analizy pojęćdr Marcin Będkowski (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

pt13wrz11:0011:30Wyjaśnianie umysłu – umysł społeczny, mechanicyzm i międzyosobowy poziom wyjaśnianiadr Daniel Żuromski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)11:00 - 11:30 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

pt13wrz11:0011:30Paradoks loterii a klauzula ceteris paribusprof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Opolski)11:00 - 11:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz11:0011:30Metodologia teorii inteligentnego projektuprof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (Uniwersytet Zielonogórski, Fundacja En Arche)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

pt13wrz11:0011:30Modyfikowanie genetyczne człowieka w świetle przyszłej eksploracji kosmosudr Konrad Szocik (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

pt13wrz11:0011:30Poznanie religijne jako uczestnictwo. Filozofia religii Jana Andrzeja Kłoczowskiegodr Grzegorz Chrzanowski (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie)11:00 - 11:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

pt13wrz11:4512:15Heinrich Rickert a problem stanowiska immanencjidr hab. Tomasz Kubalica (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:45 - 12:15 C-304 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

pt13wrz11:4512:15Ericha Fromma koncepcja człowiekadr Tadeusz Sznajderski (Uniwersytet Gdański)11:45 - 12:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

pt13wrz11:4512:15Sądy analityczne z presupozycjamidr hab. Marek Nowak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)11:45 - 12:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz11:4512:15Fenomenologia życia w literaturze i literatura w fenomenologii życia. Stanowisko filozoficzne Anny Teresy Tymienieckiejdr Magdalena Mruszczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:45 - 12:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

pt13wrz11:4512:15Wątki religijne w myśli Władysława Stróżewskiegodr Małgorzata Baranowska (Akademia Muzyczna w Krakowie)11:45 - 12:15 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

pt13wrz11:4512:15Ultymacjonizm i certyzm jako epistemiczne układy odniesieniadr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)11:45 - 12:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

pt13wrz11:4512:15Czy Arystoteles miał teorię znaczenia?dr Tomasz Tiuryn (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

pt13wrz11:4512:15Jaskinia Platona jako wzór i granice kreatywności w kulturzemgr Jarosław Marek Spychała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

pt13wrz11:4512:15Projekt ontologii dla potrzeb teorii wyobraźnimgr Łukasz Kowalik (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

pt13wrz11:4512:15Czyny supererogacyjne a czyny sprawiedliwe ujęte w terminach pewnej elementarnej teorii działańdr Irena Trzcieniecka-Schneider (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)11:45 - 12:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

pt13wrz11:4512:15From freedom to knowledge and back? Freedom, knowldege and cultural politics in Richard Rorty's viewmgr Patryk Zając (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:45 - 12:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz11:4512:15Filozofia techniki a filozofia politykidr hab. Waldemar Czajkowski, prof. PŚ (Politechnika Śląska)11:45 - 12:15 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

pt13wrz11:4512:15zmiana terminuLes miserables: miłosierdzia wymiar politycznydr hab. Paweł Kawalec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

pt13wrz11:4512:15Mistyczki i mistycy nadreńscy. Podobieństwa i różnicedr Agnieszka Szczap (Uniwersytet Zielonogórski)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz11:4512:15Infinita nominabilitas. Bóg jako zasada ludzkiej mowy według Mikołaja Kuzańczykamgr Antoni Śmist (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz11:4512:15Czym jest metodologiczny misterianizm?dr Witold Marzęda (Uniwersytet Śląski)11:45 - 12:15 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

pt13wrz11:4512:15Absolut Leszka Kołakowskiegomgr Joanna Janicka (Uniwersytet Śląski)11:45 - 12:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

pt13wrz11:4512:15zmiana terminuRogera Scrutona pogląd na rolę państwa w ochronie środowiska naturalnegomgr Justyna Kurlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

pt13wrz11:4512:15Modalny charakter własności dyspozycyjnychdr hab. Jan Hauska (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

pt13wrz(wrz 13)12:00sob14(wrz 14)16:00Franciszkański Hofman. Wystawa w Muzeum KUL12:00 - 16:00 (14) Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II